Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 9 godzin temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 82 dni temu

Rejestracja w systemie USOS dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia oraz jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych specjalistycznych na semestr zimowy 2017/2018.

Szkoła Językowa UAM informuje, że z dniem 25 września 2017 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego specjalistycznego dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 15 października 2017 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

 • Wydział Anglistyki – 9.00
 • Wydział Biologii – 9.30
 • Wydział Chemii – 10.00
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – 10.30
 • Wydział Fizyki – 11.00
 • Wydział Historyczny – 11.30
 • Wydział Matematyki i Informatyki – 12.00
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – 12.30
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – 13.00
 • Wydział Nauk Społecznych – 13.30
 • Wydział Prawa i Administracji – 14.00
 • Wydział Studiów Edukacyjnych – 14.30
 • Wydział Teologiczny – 15.00
 • Wydział Neofilologii – 15.30

Studenci I roku drugiego stopnia studiów stacjonarnych otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język oferowany przez Wydział. Lektorat z języka specjalistycznego realizowany jest na poziomie B2+ (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki oraz Wydziału Neofilologii) – kontynuacja lektoratu realizowanego na studiach I stopnia.

Studenci studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich (kierunki: Psychologia, Prawo) otrzymują żeton na lektorat języka specjalistycznego LEK-SPEC-B2 po zaliczeniu lektoratu na poziomie B2.2 lub po zaliczeniu lektoratu ogólnojęzykowego na podstawie zewnętrznego certyfikatu.

UWAGA: Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka specjalistycznego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Szkoły Językowej UAM (koordynatora danego Wydziału – wykaz poniżej) wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Wykaz Koordynatorów z ramienia Szkoły Językowej UAM:

 • mgr Natalia Biskupska, tel. 61 829 29 46, nat.bis@amu.edu.pl, pokój 315 Collegium im. H. Cegielskiego (ul. 28 Czerwca 1956r.) – Wydział Fizyki, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Nauk Społecznych
 • mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 304 Collegium Chemicum (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Chemii, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych
 • mgr Wioletta Koska, tel. 61 829 29 47, koska@amu.edu.pl, pokój 315 Collegium im. H. Cegielskiego (ul. 28 Czerwca 1956r.) – Wydział Biologii, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Neofilologii
 • mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 321 Collegium im. H. Cegielskiego (ul. 28 Czerwca 1956r.) – Wydział Anglistyki, Wydział Historyczny, Wydział Teologiczny

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Szkole Językowej UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl (zakładka zasady uczęszczania na lektorat).

Rejestracja w systemie USOS dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych na semestr zimowy 2017/2018.

Szkoła Językowa UAM informuje, że z dniem 20 września 2017 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów II oraz III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 8 października 2017 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

 • Wydział Anglistyki – 9.00
 • Wydział Biologii – 9.30
 • Wydział Chemii – 10.00
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – 10.30
 • Wydział Fizyki – 11.00
 • Wydział Historyczny – 11.30
 • Wydział Matematyki i Informatyki – 12.00
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – 12.30
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – 13.00
 • Wydział Nauk Społecznych – 13.30
 • Wydział Prawa i Administracji – 14.00
 • Wydział Studiów Edukacyjnych – 14.30
 • Wydział Teologiczny – 15.00
 • Wydział Neofilologii – 15.30

Studenci (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki oraz Neofilologii) otrzymują żeton według poniższego schematu:

 • student, który w semestrze letnim 2016/2017 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze zimowym 2017/2018 otrzyma żeton na poziom B1.
 • student, który w semestrze letnim 2016/2017 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze zimowym 2017/2018 otrzyma żeton na poziom B21.
 • student, który w semestrze letnim 2016/2017 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze zimowym 2017/2018 otrzyma żeton na poziom B22.
 • student, który w semestrze letnim 2016/2017 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny.

WYJĄTEK: Studentom z kierunku, który miał podwójny wymiar lektoratu: Psychologia – II rok otrzymują żeton według poniższego schematu:

 • student, który w semestrze letnim 2016/2017 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze zimowym 2017/2018 otrzyma żeton na poziom B21.
 • student, który w semestrze letnim 2016/2017 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze zimowym 2017/2018 otrzyma żeton na poziom B22.
 • student, który w semestrze letnim 2016/2017 zaliczył lektorat na poziomie B21 oraz B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny oraz na lektorat z języka specjalistycznego.

Studenci Wydziału Anglistyki oraz Wydziału Neofilologii otrzymują żeton według poniższego schematu:

 • student, który w semestrze letnim 2016/2017 zaliczył lektorat na poziomie A1, w semestrze zimowym 2017/2018 otrzymuje żeton na poziom A1
 • student, który w semestrze letnim 2016/2017 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze zimowym 2017/2018 otrzymuje żeton na poziom A2
 • student, który w semestrze letnim 2016/2017 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze zimowym 2017/2018 otrzymuje żeton na poziom B1
 • student, który w semestrze letnim 2016/2017 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze zimowym 2017/2018 otrzymuje żeton na poziom B21.

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Szkoły Językowej UAM (koordynatora danego Wydziału – wykaz poniżej) wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Wykaz Koordynatorów z ramienia Szkoły Językowej UAM:

 • mgr Natalia Biskupska, tel. 61 829 29 46, nat.bis@amu.edu.pl, pokój 315 Collegium im. H. Cegielskiego (ul. 28 Czerwca 1956r.) – Wydział Fizyki, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Nauk Społecznych
 • mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 304 Collegium Chemicum (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Chemii, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych
 • mgr Wioletta Koska, tel. 61 829 29 47, koska@amu.edu.pl, pokój 315 Collegium im. H. Cegielskiego (ul. 28 Czerwca 1956r.) – Wydział Biologii, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Neofilologii
 • mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 321 Collegium im. H. Cegielskiego (ul. 28 Czerwca 1956r.) – Wydział Anglistyki, Wydział Historyczny, Wydział Teologiczny

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Szkole Językowej UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl.

REJESTRACJA NA EGZAMIN CERTYFIKACYJNY B2
dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

Szkoła Językowa UAM informuje, że w sesji letniej 2016/2017 zostały wyznaczone dwa terminy egzaminu certyfikacyjnego z języków nowożytnych na poziomie B2.

 • 22 czerwca 2017 r. (czwartek) godz. 14.00 - 16.30
 • 7 września 2017 r. (czwartek) godz. 14.00 – 16.30 (jest to termin poprawkowy)

Rejestracja żetonowa odbędzie się na stronie ul.amu.edu.pl.

Na I termin (22 czerwca 2017 r.) egzaminu certyfikacyjnego rejestracja odbędzie się w terminie:
od 12 czerwca 2017 r. godz. 9.00 do 20 czerwca 2017 r. do godz. 23.59.

Podczas rejestracji na egzamin w systemie ul.amu.edu.pl proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu.

Na egzamin należy pojawić się ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i zabrać ze sobą dowód osobisty.

UWAGA: Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin w określonym terminie przez SJ UAM nie będą dopuszczone do egzaminu.

Studenci, którzy nie planują podchodzić do egzaminu w dniu 22 czerwca 2017 r. nie dokonują rejestracji w powyższym terminie. Rejestracja na egzamin 7 września 2017 odbędzie się w terminie późniejszym.

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr) czyli Psychologia.

Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć z języka obcego na poziomie B2.2.

Żetony nadawane będą systematycznie w trakcie trwania rejestracji po wpisaniu oceny w systemie USOS przez lektora.

Kontakt: Szkoła Językowa UAM, lektorat@amu.edu.pl , tel. 61 829 29 57.

Rejestracja na egzamin certyfikacyjny B2 z języka angielskiego
dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych

Szkoła Językowa UAM informuje, że egzamin certyfikacyjny z języka angielskiego dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych (studenci studiów stacjonarnych I stopnia) odbędzie się 1 czerwca 2017 r. o godz. 14.00 w Auli Collegium Geographicum.

Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć z języka obcego na poziomie B2.2. Student, który zaliczył semestr, otrzyma żeton umożliwiający rejestrację.

Rejestracja żetonowa na egzamin certyfikacyjny w dniu 1 czerwca 2017 r. odbędzie się w terminie od 26 maja 2017 r. od godz. 9.00 do 30 maja 2017 r. włącznie.

Rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową: http://ul.amu.edu.pl/

Egzamin certyfikacyjny (z języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz francuskiego) na poziomie B2 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich odbędzie się także w sesji letniej roku akademickiego 2016/2017 w terminach:

 • 22 czerwca 2017 r. - godz. 14.00
 • 7 września 2017 r. - godz. 14.00

Termin rejestracji żetonowej na 22 czerwca zaplanowany jest w terminie od 12 czerwca od godz. 9.00 do 20 czerwca 2017 r. włącznie. Termin rejestracji na 7 września zostaną podane w terminie późniejszym.

Kontakt: Szkoła Językowa UAM, lektorat@amu.edu.pl , tel. 61 829 29 57.