Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 3 godziny temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 34 dni temu

Rejestracja żetonowa na egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego w semestrze letnim 2022/2023

Studium Językowe UAM informuje, że rejestracja na egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego odbędzie się w terminie:

od 08 maja 2023 r. godz. 9.00 do 21 maja 2023 r. godz. 24.00

Rejestracja odbędzie się na stronie ul.amu.edu.pl.

Rejestracja na egzamin certyfikacyjny ustny została podzielona na poszczególne Wydziały. Jednak student ma możliwość rejestracji na egzamin ustny w dowolnym terminie i na dowolnym Wydziale pod warunkiem, że są wolne miejsca.

UWAGA: Na egzamin certyfikacyjny pisemny z języka angielskiego obowiązuje oddzielna rejestracja (terminy rejestracji podane są na stronie sj.amu.edu.pl).

Egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego dedykowany jest studentom studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy w semestrze letnim 2022/2023 zapisani są na lektorat z języka angielskiego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 (dotyczy studentów kierunku Psychologia). Student zapisany na w/w lektorat otrzyma żeton LEK-ANG-EGZ-USTNY, za pomocą którego dokona rejestracji.

Egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego dedykowany jest również studentom studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy ukończyli lektorat języka angielskiego na poziomie B2.2 w semestrze zimowym 2022/2023 i nie przystąpili do egzaminu w sesji zimowej 2022/2023 oraz studentom, którzy przystępując do poprawkowego pisemnego egzaminu certyfikacyjnego z języka angielskiego na poziomie B2 chcieliby poprawić również wynik z części ustnej. Student zobowiązany jest zgłosić się do Studium Językowego UAM w celu nadania żetonu.

UWAGA: Student, który nie dokona rejestracji na egzamin certyfikacyjny ustny na stronie ul.amu.edu.pl będzie miał możliwość zapisania się na egzamin poprzez Studium Językowe UAM tylko i wyłącznie do grup, gdzie są wolne miejsca.

Kontakt: Studium Językowe UAM, sj.amu.edu.pl, tel. 61 829 29 57

Rejestracja w systemie USOS dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych na semestr letni 2022/2023

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 14 lutego 2023 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów I oraz II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 5 marca 2023 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

 • Wydział Anglistyki - 9.00
 • Wydział Biologii - 9.30
 • Wydział Chemii - 10.00
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej - 10.30
 • Wydział Fizyki - 11.00
 • Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce - 11.30
 • Wydział Matematyki i Informatyki - 12.00
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej - 12.30
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - 13.00
 • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii - 13.30
 • Wydział Prawa i Administracji - 14.00
 • Wydział Studiów Edukacyjnych - 14.30
 • Wydział Teologiczny - 15.00
 • Wydział Neofilologii - 15.30

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl w dniu 13 lutego 2023 r.

Studenci I roku na podstawie wykonanego testu poziomującego otrzymują żeton z danego języka na odpowiedni poziom zaawansowania. Student, który nie wykonał testu poziomującego nie otrzyma żetonu.

Studenci II roku (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki oraz Neofilologii) otrzymują żeton według poniższego schematu:

 • student, który w semestrze zimowym 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze letnim 2022/2023 otrzyma żeton na poziom B21,
 • student, który w semestrze zimowym 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze letnim 2022/2023 otrzyma żeton na poziom B22,
 • student, który w semestrze zimowym 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny.
Żeton zostanie nadany jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS).

WYJĄTEK: Studentom II roku z kierunku, który miał podwójny wymiar lektoratu: Psychologia, żetony na lektorat z języka ogólnego nie zostały przyznane. Dla tych kierunków w semestrze zimowym 2022/2023 lektorat z języka ogólnego zakończył się i w semestrze letnim realizowany będzie lektorat z języka specjalistycznego. Student, który zaliczył lektorat na poziomie B2.2 otrzyma żeton na lektorat z języka specjalistycznego.

Studenci II roku Wydziału Anglistyki i Wydziału Neofilologii* oraz kierunku prawo europejskie otrzymują żeton według poniższego schematu:

 • student, który w semestrze zimowym 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie A0, w semestrze letnim 2022/2023 otrzymuje żeton na poziom A1
 • student, który w semestrze zimowym 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie A1, w semestrze letnim 2022/2023 otrzymuje żeton na poziom A1
 • student, który w semestrze zimowym 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze letnim 2022/2023 otrzymuje żeton na poziom A2
 • student, który w semestrze zimowym 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze letnim 2022/2023 otrzymuje żeton na poziom B1
 • student, który w semestrze zimowym 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze letnim 2022/2023 otrzymuje żeton na poziom B21
Żeton zostanie nadany jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS).

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM dostępny jest na stronie sj.amu.edu.pl Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Studium Językowym UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl.

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

1. mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych.

2. dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny, Wydział Biologii.

3. mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Chemii, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa. Wydział Matematyki i Informatyki.

4. mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

* Studenci Wydziału Anglistyki oraz Wydziału Neofilologii rejestrują się na lektoraty języków obcych (język dodatkowy) prowadzone przez lektorów Studium Językowego UAM.

Rejestracja w systemie USOS dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia oraz studentów studiów jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych specjalistycznych.

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 16 lutego 2023 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego specjalistycznego na semestr letni 2022/2023 dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich i trwać będzie do 5 marca 2023 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

 • Wydział Prawa i Administracji - kierunki Prawo i Administracja - 9.00 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat oraz studentów, którzy kontynuują lektorat języka specjalistycznego w semestrze letnim),
 • Wydział Psychologii i Kognitywistyki - kierunek Psychologia - 9.30 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat języka specjalistycznego. Studenci, którzy będą kontynuować lektorat języka specjalistycznego zostaną przepisani do grup na semestr letni przez Koordynatorów ds. USOS SJ UAM),
 • Wydział Teologiczny - kierunek Teologia - 10.00 (dotyczy studentów 3 roku, którzy rozpoczynają lektorat języka specjalistycznego),
 • Wydział Matematyki i Informatyki - 10.30,
 • Wydział Archeologii - 11.00,
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych - dla kierunków 3-semestralnych (Geoinformacja, Geologia, Kartografia i Geomatyka) - 11.30,
 • Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej - dla kierunków 3-semestralnych (Gospodarka Przestrzenna) - 11.30,
 • Wydział Fizyki - kierunek Aplikacja Internetu Rzeczy (studenci pozostałych kierunków zostaną przepisani do grup na semestr letni przez Koordynatora ds. USOS) - 12.00.

Studenci I roku II stopnia studiów stacjonarnych otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język oferowany na danym Wydziale. Lektorat z języka specjalistycznego realizowany jest na poziomie B2+ (kontynuacja lektoratu ze studiów I stopnia).

Studenci studiów jednolitych magisterskich otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język według poniższego schematu:
- studenci kierunków Prawo, Psychologia, Teologia, którzy w semestrze zimowym 2022/2023 ukończyli lektorat na poziomie B22,
- studenci kierunku Prawo, którzy w semestrze zimowym 2022/2023 zaliczyli pierwszy semestr lektoratu języka specjalistycznego.
Żeton zostanie nadany jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka specjalistycznego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Studenci pozostałych kierunków, którzy rozpoczęli lektorat języka specjalistycznego w semestrze zimowym 2022/2023 nie rejestrują się na platformie ul.amu.edu.pl. Zostaną przepisani przez Koordynatorów ds. USOS z ramienia SJ UAM do tych samych grup, w których realizowali lektorat w semestrze zimowym.

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych.

dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny, Wydział Biologii.

mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Chemii, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa. Wydział Matematyki i Informatyki.

mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Studium Językowym UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl (zakładka zasady uczęszczania na lektorat).

REJESTRACJA NA EGZAMIN CERTYFIKACYJNY NA POZIOMIE B2 Z JĘZYKA OBCEGO (TERMIN POPRAWKOWY) dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

Studium Językowe UAM informuje, że w sesji zimowej 2022/2023 egzamin w terminie poprawkowym odbędzie się w dniu:

16 lutego 2023 r. (czwartek) godz. 10.00 - 11.30

Rejestracja żetonowa na powyższy termin rozpocznie się od 10 lutego 2023 r. godz. 9.00 (piątek) i trwać będzie do 14 lutego 2023 r. godz. 24.00 (wtorek).

Rejestracja dostępna będzie na platformie ul.amu.edu.pl (logowanie odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb)

Podczas rejestracji na egzamin proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu.

Na egzamin należy pojawić się ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i zabrać ze sobą dowód osobisty oraz legitymację studencką.

UWAGA: Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin w określonym terminie przez SJ UAM nie będą mogły przystąpić do egzaminu w danym terminie.

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr) czyli Psychologia.

Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć z języka obcego na poziomie B2.2. (wpisana ocena do systemu USOS). Studentom, którzy zaliczą lektorat po 26.01.2023 r. żetony zostaną także nadane (w trakcie trwania rejestracji).

UWAGA: Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu lub powtarzający przedmiot: Egzamin certyfikacyjny, który nie otrzymał żetonu, zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu.

Kontakt: Studium Językowe UAM sj.amu.edu.pl - zakładka Koordynatorzy ds. USOS:

mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych.

dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny, Wydział Biologii.

mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Chemii, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa. Wydział Matematyki i Informatyki.

mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

REJESTRACJA NA EGZAMIN CERTYFIKACYJNY NA POZIOMIE B2 Z JĘZYKA OBCEGO
dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

Studium Językowe UAM informuje, że w sesji zimowej 2022/2023 zostały wyznaczone dwa terminy egzaminu certyfikacyjnego z języków nowożytnych na poziomie B2:

 • 7 lutego 2023 r. (wtorek) godz. 10.00 - 11.30
  Rejestracja żetonowa na powyższy termin rozpocznie się od 26 stycznia 2023 r. godz. 9.00 (czwartek) i trwać będzie do 5 lutego 2023 r. godz. 24.00 (niedziela).
 • 16 lutego 2023 r. (czwartek) godz. 10.00 - 11.30 (jest to termin poprawkowy)
  Rejestracja żetonowa na powyższy termin rozpocznie się od 10 lutego 2023 r. godz. 9.00 (piątek) i trwać będzie do 14 lutego 2023 r. godz. 24.00 (wtorek).

Rejestracja dostępna będzie na platformie ul.amu.edu.pl (logowanie odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb)

Podczas rejestracji na egzamin proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu.

Na egzamin należy pojawić się ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i zabrać ze sobą dowód osobisty oraz legitymację studencką.

UWAGA: Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin w określonym terminie przez SJ UAM nie będą mogły przystąpić do egzaminu w danym terminie.

Studenci, którzy nie planują podchodzić do egzaminu w dniu 7 lutego 2023 r. nie dokonują rejestracji w w/w terminie.

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr) czyli Psychologia.

Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć z języka obcego na poziomie B2.2. (wpisana ocena do systemu USOS). Studentom, którzy zaliczą lektorat po 26.01.2023 r. żetony zostaną także nadane (w trakcie trwania rejestracji).

UWAGA: Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu lub powtarzający przedmiot: Egzamin certyfikacyjny, który nie otrzymał żetonu, zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu.

Kontakt: Studium Językowe UAM sj.amu.edu.pl - zakładka Koordynatorzy ds. USOS:

mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych.

dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny, Wydział Biologii.

mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Chemii, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa. Wydział Matematyki i Informatyki.

mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

Rejestracja żetonowa na egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego w semestrze zimowym 2022/2023

Studium Językowe UAM informuje, że rejestracja na egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego odbędzie się w terminie:

od 13 grudnia 2022 r. godz. 9.00 do 2 stycznia 2023 r. godz. 24.00

Rejestracja odbędzie się na stronie ul.amu.edu.pl.

Rejestracja na egzamin certyfikacyjny ustny została podzielona na poszczególne Wydziały. Jednak student ma możliwość rejestracji na egzamin ustny w dowolnym terminie i na dowolnym Wydziale pod warunkiem, że są wolne miejsca.

UWAGA: Na egzamin certyfikacyjny pisemny z języka angielskiego obowiązuje oddzielna rejestracja (terminy rejestracji podane są na stronie sj.amu.edu.pl).

Egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego dedykowany jest studentom studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy w semestrze zimowym 2022/2023 zapisani są na lektorat z języka angielskiego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 (dotyczy studentów kierunku Psychologia). Student zapisany na w/w lektorat otrzyma żeton LEK-ANG-EGZ-USTNY, za pomocą którego dokona rejestracji.

Egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego dedykowany jest również studentom studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy ukończyli lektorat języka angielskiego na poziomie B2.2 w semestrze letnim 2021/2022 i nie przystąpili do egzaminu w sesji letniej 2021/2022 oraz studentom, którzy przystępując do poprawkowego pisemnego egzaminu certyfikacyjnego z języka angielskiego na poziomie B2 chcieliby poprawić również wynik z części ustnej. Student zobowiązany jest zgłosić się do Studium Językowego UAM w celu nadania żetonu.

Kontakt: Studium Językowe UAM, sj.amu.edu.pl, tel. 61 829 29 57

Rejestracja w systemie USOS dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych na semestr zimowy 2022/2023

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 28 września 2022 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów II oraz III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich i trwać będzie do 10 października 2022 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

Wydział Anglistyki - 9.00
Wydział Biologii - 9.30
Wydział Chemii - 10.00
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej - 10.30
Wydział Fizyki - 11.00
Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce - 11.30
Wydział Matematyki i Informatyki - 12.00
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej - 12.30
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - 13.00
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii - 13.30
Wydział Prawa i Administracji - 14.00
Wydział Studiów Edukacyjnych - 14.30
Wydział Teologiczny - 15.00
Wydział Neofilologii - 15.30

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl najpóźniej w dniu 27 września 2022 r.

Studenci (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki, Wydziału Neofilologii) otrzymują żeton według poniższego schematu (żeton nadany jest jeśli w systemie USOS student ma wpisaną pozytywną ocenę):

 • student, który w semestrze letnim 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze zimowym 2022/2023 otrzyma żeton na poziom B1.
 • student, który w semestrze letnim 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze zimowym 2022/2023 otrzyma żeton na poziom B21.
 • student, który w semestrze letnim 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze zimowym 2022/2023 otrzyma żeton na poziom B22.
 • student, który w semestrze letnim 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny.

WYJĄTEK: Studentom z kierunku, który miał podwójny wymiar lektoratu: Psychologia - II rok otrzymują żeton według poniższego schematu:

 • student, który w semestrze letnim 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze zimowym 2022/2023 otrzyma żeton na poziom B21.
 • student, który w semestrze letnim 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze zimowym 2022/2023 otrzyma żeton na poziom B22.
 • student, który w semestrze letnim 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie B21 oraz B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny oraz na lektorat z języka specjalistycznego.

Studenci Wydziału Anglistyki ,Wydziału Neofilologii, kierunku prawno-ekonomicznego, prawo europejskie otrzymują żeton według poniższego schematu (żeton nadany jest jeśli w systemie USOS student ma wpisaną ocenę):

 • student, który w semestrze letnim 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie A0, w semestrze zimowym 2022/2023 otrzymuje żeton na poziom A0
 • student, który w semestrze letnim 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie A1, w semestrze zimowym 2022/2023 otrzymuje żeton na poziom A1
 • student, który w semestrze letnim 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze zimowym 2022/2023 otrzymuje żeton na poziom A2
 • student, który w semestrze letnim 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze zimowym 2022/2023 otrzymuje żeton na poziom B1
 • student, który w semestrze letnim 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze zimowym 2022/2023 otrzymuje żeton na poziom B21.

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM (koordynatora danego Wydziału - wykaz poniżej) wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych.

dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny, Wydział Biologii.

mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, parycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Chemii, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Matematyki i Informatyki.

mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Anglistyki, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Studium Językowym UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl.

Rejestracja na lektoraty specjalistyczne w semestrze zimowym 2022/2023

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 30 września 2022 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego specjalistycznego dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 10 października 2022 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

Wydział Anglistyki - 9.00
Wydział Biologii - 9.30
Wydział Chemii - 10.00
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Matematyki i Informatyki - 10.30
Wydział Fizyki - 11.00
Wydział Historii, Wydział Nauk o Sztuce - 11.30
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej - 12.00
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - 12.30
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii - 13.00
Wydział Prawa i Administracji - 13.30
Wydział Teologiczny - 14.00
Wydział Neofilologii - 14.30

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl najpóźniej w dniu 27 września 2022 r.

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język oferowany przez Wydział. Lektorat z języka specjalistycznego realizowany jest na poziomie B2+ (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki oraz Wydziału Neofilologii) - kontynuacja lektoratu realizowanego na studiach I stopnia.

Studenci studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich (kierunek: Prawo) otrzymują żeton na lektorat z języka specjalistycznego LEK-SPEC-B2:

 • po zaliczeniu w semestrze letnim 2021/2022 lektoratu na poziomie B2.2,
 • po zaliczeniu w semestrze letnim 2021/2022 lektoratu języka specjalistycznego (rejestracja na drugi semestr lektoratu),
 • po zaliczeniu w semestrze letnim 2021/2022 lektoratu języka ogólnego na podstawie zewnętrznego certyfikatu.

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka specjalistycznego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM (koordynatora danego Wydziału - wykaz poniżej) wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji.

dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Fizyki, Wydział Biologii, Wydział Teologiczny.

mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, parycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Chemii, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Matematyki i Informatyki.

mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Anglistyki.

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Studium Językowym UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl.

Egzamin certyfikacyjny poprawkowy z języka obcego na poziomie B2 - rejestracja

Studium Językowe UAM informuje, że w dniu 13 września 2022 r. godz. 10.00 odbędzie się egzamin certyfikacyjny poprawkowy z języka obcego na poziomie B2.

Rejestracja na egzamin odbędzie się na platformie ul.amu.edu.pl w terminie od 30 sierpnia 2022 r. do 8 września 2022 r. (logowanie odbywa się w identyczny sposób, jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb).

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr), czyli Psychologia.

Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć z języka obcego na poziomie B2.2 (wpisana ocena do systemu USOS).

Student, który nie zaliczył egzaminu w pierwszym terminie, otrzyma żeton na egzamin poprawkowy.

UWAGA! Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu lub powtarzający przedmiot: Egzamin certyfikacyjny zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu.

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 odbywać się będzie w formie zdalnej, tj. w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz komisja uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach - w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą: język angielski - usługi Microsoft Teams i platformy Moodle; pozostałe języki - usługi Microsoft Teams i aplikacji Microsoft Forms. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie sprawnego mikrofonu i kamery.

Studium Językowe UAM, w absolutnie wyjątkowych sytuacjach, dopuszcza możliwość odbycia w/w egzaminu w formie bezpośredniej, z zachowaniem reżimu sanitarnego, po uprzednim uzyskaniu indywidualnej zgody od Dyrektora Studium Językowego UAM. O w/w zgodę student jest zobowiązany zwrócić się najpóźniej do dnia 5 września 2022 r. Po uzyskaniu zgody, student zostanie zapisany na egzamin przez koordynatora z ramienia Studium Językowego UAM.

Przed egzaminem z języka angielskiego studenci otrzymają link do strony egzaminu z dostępną skróconą wersją testu egzaminacyjnego, zawierającą przykładowe typy zadań, celem umożliwienia studentom obeznanie się w nawigacji w teście.

UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin, w określonym przez Studium Językowe UAM terminie, nie będą mogły przystąpić do egzaminu w dniu 13 września 2022 r.

Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem egzaminu oraz z ważnymi informacjami technicznymi, które dostępne są na stronie sj.amu.edu.pl

Jednocześnie przypominamy, że łączna liczba punktów za egzamin certyfikacyjny na poziomie B2 wynosi 200 pkt. (egzamin ustny 40 punktów + egzamin pisemny 160 punktów).

Kontakt - Koordynatorzy ds. USOS z ramienia Studium Językowego UAM:

1. mgr Krzysztof Janczak, kris.j@amu.edu.pl - Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

2. mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, lektorat@amu.edu.pl - Wydział Historii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Archeologii, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

3. mgr Patrycja Nowak, patrycja.nowak@amu.edu.pl - Wydział Chemii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Filozoficzny, Wydział Socjologii, Wydział Matematyki i Informatyki.

4. dr Anna Wesołowska, anna.wesolowska@amu.edu.pl - Wydział Teologiczny, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Fizyki, Wydział Biologii, IKE w Gnieźnie, NI UAM w Pile.

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2

Studium Językowe UAM informuje, że w dniach 28 i 29 czerwca 2022 r. odbędzie się egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2, dedykowany studentom, którzy zaliczyli lektorat na poziomie B2.2 (mają wpisaną ocenę w systemie USOS).

Język angielski
28 czerwca 2022 r. godz. 10.00 (wtorek)
Wydział Fizyki, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Socjologii

28 czerwca 2022 r. godz. 12.00 (wtorek)
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Teologiczny, Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie

29 czerwca 2022 r. godz. 10.00 (środa)
Wydział Biologii, Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział Chemii, Wydział Nauk o Sztuce

29 czerwca 2022 r. godz. 12.00 (środa)
Wydział Filozoficzny, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Prawa i Administracji, Nadnotecki Instytut UAM w Pile

Język niemiecki (wtorek)
28 czerwca 2022 r. godz. 10.00

Język rosyjski (wtorek)
28 czerwca 2022 r. godz. 10.00

Język francuski (wtorek)
28 czerwca 2022 r. godz. 10.00

Egzamin dedykowany jest także studentom, którzy nie zaliczyli egzaminu certyfikacyjnego we wcześniejszych terminach. Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu: egzamin certyfikacyjny, zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu. Wymagane jest przesłanie/dostarczenie zgody na warunkowe zaliczenie przedmiotu.

Rejestracja na egzamin w trybie zdalnym odbędzie się na platformie ul.amu.edu.pl. w terminie od 15 do 23 czerwca 2022 r. (logowanie odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb). Podczas rejestracji na egzamin proszę zwrócić uwagę na godzinę rozpoczęcia egzaminu.

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 odbywać się będzie w formie zdalnej, tj. w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz komisja uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach - w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą: język angielski - usługi Microsoft Teams i platformy Moodle; pozostałe języki - usługi Microsoft Teams i aplikacji Microsoft Forms. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie sprawnego mikrofonu i kamery.

Studium Językowe UAM, w absolutnie wyjątkowych sytuacjach, dopuszcza możliwość odbycia w/w egzaminu w formie bezpośredniej, po uprzednim uzyskaniu indywidualnej zgody od Dyrektora Studium Językowego UAM. O w/w zgodę student jest zobowiązany zwrócić się najpóźniej do dnia 20 czerwca 2022 r. Po uzyskaniu zgody, student zostanie zapisany na egzamin przez koordynatora z ramienia Studium Językowego UAM.

Przed egzaminem z języka angielskiego studenci otrzymają link do strony egzaminu z dostępną skróconą wersją testu egzaminacyjnego, zawierającą przykładowe typy zadań, celem umożliwienia studentom obeznanie się w nawigacji w teście.

UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin, w określonym przez Studium Językowe UAM terminie, nie będą mogły przystąpić do egzaminu w dniu 28 i 29 czerwca br.

Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem egzaminu oraz z ważnymi informacjami technicznymi, które dostępne są na stronie sj.amu.edu.pl

Kontakt: Studium Językowe UAM sj.amu.edu.pl (zakładka: Koordynatorzy ds. USOS)

Rejestracja żetonowa na egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego w semestrze letnim 2021/2022

Studium Językowe UAM poniżej przedstawia terminy rejestracji żetonowej na egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego:

Od 12 kwietnia 2022 r. godz. 9.00 do 18 kwietnia 2022 r. godz. 24.00 - dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz dla studentów Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Od 29 kwietnia 2022 r. godz. 9.00 do 9 maja 2022 r. godz. 24.00 - dla studentów pozostałych Wydziałów (Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydziału Fizyki, Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Studiów Edukacyjnych, Wydziału Teologicznego, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile, Wydziału Historii, Wydziału Archeologii, Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydziału Nauk o Sztuce, Wydziału Filozoficznego, Wydziału Psychologii i Kognitywistyki, Wydziału Socjologii).

Rejestracja odbędzie się na stronie ul.amu.edu.pl.

UWAGA: Na egzamin certyfikacyjny pisemny z języka angielskiego obowiązuje oddzielna rejestracja (terminy rejestracji podane są na stronie sj.amu.edu.pl).

Egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego dedykowany jest studentom studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy w semestrze letnim 2021/2022 zapisani są na lektorat z języka angielskiego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 (dotyczy studentów kierunku Psychologia). Student zapisany na w/w lektorat otrzyma żeton LEK-ANG-EGZ-USTNY, za pomocą którego dokona rejestracji.

Egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego dedykowany jest również studentom studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy ukończyli lektorat języka angielskiego na poziomie B2.2 w semestrze zimowym 2021/2022 i nie przystąpili do egzaminu w sesji zimowej 2021/2022 oraz studentom, którzy przystępując do poprawkowego pisemnego egzaminu certyfikacyjnego z języka angielskiego na poziomie B2 chcieliby poprawić również wynik z części ustnej. Student zobowiązany jest zgłosić się do Studium Językowego UAM w celu nadania żetonu.

Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem egzaminu ustnego oraz z ważnymi informacjami technicznymi, które dostępne są na stronie sj.amu.edu.pl

Kontakt: Studium Językowe UAM, sj.amu.edu.pl, tel. 61 829 29 57

Rejestracja w systemie USOS dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia oraz studentów studiów jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych specjalistycznych.

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 17 lutego 2022 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego specjalistycznego na semestr letni 2021/2022 dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich i trwać będzie do 6 marca 2022 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

 • Wydział Prawa i Administracji - kierunek Prawo - 9.00 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat oraz studentów, którzy kontynuują lektorat języka specjalistycznego w semestrze letnim),
 • Wydział Psychologii i Kognitywistyki - kierunek Psychologia - 9.30 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat języka specjalistycznego. Studenci, którzy będą kontynuować lektorat języka specjalistycznego zostaną przepisani do grup na semestr letni przez Koordynatorów ds. USOS SJ UAM),
 • Wydział Teologiczny - kierunek Teologia oraz Dialog i doradztwo społeczne– 10.00 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat z języka specjalistycznego),
 • Wydział Matematyki i Informatyki - 10.30,
 • Wydział Archeologii - 11.00,
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych - dla kierunków 3 semestralnych (Geoinformacja, Geologia, Kartografia i Geomatyka) - 11.30,
 • Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej - dla kierunków 3 semestralnych (Gospodarka Przestrzenna) - 11.30,
 • Wydział Fizyki - kierunek Aplikacja Internetu Rzeczy - 12.00.

Studenci I roku II stopnia studiów stacjonarnych otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język oferowany na danym Wydziale. Lektorat z języka specjalistycznego realizowany jest na poziomie B2+ (kontynuacja lektoratu ze studiów I stopnia).

Studenci studiów jednolitych magisterskich otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język według poniższego schematu:

 • studenci kierunków Prawo, Psychologia, Teologia, którzy w semestrze zimowym 2021/2022 ukończyli lektorat na poziomie B22,
 • studenci kierunku Prawo, którzy w semestrze zimowym 2021/2022 zaliczyli pierwszy semestr lektoratu języka specjalistycznego.
Żeton zostanie nadany jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS).

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka specjalistycznego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

UWAGA:
Studenci pozostałych kierunków, którzy rozpoczęli lektorat języka specjalistycznego w semestrze zimowym 2021/2022 nie rejestrują się na platformie ul.amu.edu.pl Zostaną przepisani przez Koordynatorów ds. USOS z ramienia SJ UAM do tych samych grup co w semestrze zimowym.

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

 1. mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6: Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.
 2. mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl, pokój 324, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6: Wydział Historii, Wydział Nauki o Sztuce, Wydział Archeologii, Wydział Anglistyki, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.
 3. mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6: Wydział Chemii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Filozoficzny, Wydział Socjologii, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Neofilologii.
 4. dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6: Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Biologii.

Rejestracja w systemie USOS dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych na semestr letni 2021/2022

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 15 lutego 2022 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów I oraz II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 6 marca 2022 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:
Wydział Anglistyki - 9.00
Wydział Biologii - 9.30
Wydział Chemii - 10.00
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej - 10.30
Wydział Fizyki - 11.00
Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce - 11.30
Wydział Matematyki i Informatyki - 12.00
Wydział  Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej - 12.30
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - 13.00
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii - 13.30
Wydział Prawa i Administracji - 14.00
Wydział Studiów Edukacyjnych - 14.30
Wydział Teologiczny - 15.00
Wydział Neofilologii - 15.30

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl w dniu 14 lutego 2022 r.

Studenci I roku na podstawie wykonanego testu poziomującego otrzymują żeton z danego języka na odpowiedni poziom zaawansowania. Student, który nie wykonał testu poziomującego nie otrzyma żetonu.

Studenci II roku (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki oraz Neofilologii) otrzymują żeton według poniższego schematu:

 • student, który w semestrze zimowym 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze letnim 2021/2022 otrzyma żeton na poziom B21,
 • student, który w semestrze zimowym 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze letnim 2021/2022 otrzyma żeton na poziom B22,
 • student, który w semestrze zimowym 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny.
Żeton zostanie nadany jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS).

WYJĄTEK: Studentom II roku z kierunku, który miał podwójny wymiar lektoratu: Psychologia, żetony na lektorat z języka ogólnego nie zostały przyznane. Dla tych kierunków w semestrze zimowym 2021/2022 lektorat z języka ogólnego zakończył się i w semestrze letnim realizowany będzie lektorat z języka specjalistycznego. Student, który zaliczył lektorat na poziomie B2.2 otrzyma żeton na lektorat z języka specjalistycznego.

Studenci II roku Wydziału Anglistyki i Wydziału Neofilologii* oraz kierunków: prawno-ekonomiczny, prawo europejskie otrzymują żeton według poniższego schematu:

 • student, który w semestrze zimowym 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie A0, w semestrze letnim 2021/2022 otrzymuje żeton na poziom A0
 • student, który w semestrze zimowym 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie A1, w semestrze letnim 2021/2022 otrzymuje żeton na poziom A1
 • student, który w semestrze zimowym 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze letnim 2021/2022 otrzymuje żeton na poziom A2
 • student, który w semestrze zimowym 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze letnim 2021/2022 otrzymuje żeton na poziom B1
 • student, który w semestrze zimowym 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze letnim 2021/2022 otrzymuje żeton na poziom B21
Żeton zostanie nadany jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS).

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM dostępny jest na stronie sj.amu.edu.pl Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Studium Językowym UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl.

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

 1. mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6: Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.
 2. mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl, pokój 324, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6: Wydział Historii, Wydział Nauki o Sztuce, Wydział Archeologii, Wydział Anglistyki, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.
 3. mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6: Wydział Chemii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Filozoficzny, Wydział Socjologii, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Neofilologii.
 4. dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6: Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Biologii.

* Studenci Wydziału Anglistyki oraz Wydziału Neofilologii rejestrują się na lektoraty języków obcych (język dodatkowy) prowadzone przez lektorów Studium Językowego UAM.

Rejestracja w systemie USOS dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek: Turystyka i Rekreacja - drugi język obcy

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 17 lutego 2022 r. od godz. 11.30 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z II języka obcego na semestr letni 2021/2022 dla studentów I oraz II roku studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku Turystyka i Rekreacja i trwać będzie do 6 marca 2022 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych - dla kierunku Turystyka i Rekreacja - 11.30

Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja I roku I stopnia studiów stacjonarnych otrzymują żeton na lektorat z drugiego języka obcego LEK-II-A1 i zapisują się na wybrany język oferowany na danym Wydziale.

Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja II roku I stopnia studiów stacjonarnych po zaliczeniu lektoratu z semestru zimowego 2021/2022 (wpisaniu oceny do USOS) otrzymują żeton na lektorat z drugiego języka obcego LEK-II-A1 i zapisują się na kontynuację lektoratu z danego języka.

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:
mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych.

Rejestracja w systemie USOS dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek: Stosunki Międzynarodowe - drugi język obcy

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 17 lutego 2022 r. od godz. 12.30 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z II języka obcego na semestr letni 2021/2022 dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku Stosunki Międzynarodowe i trwać będzie do 6 marca 2022 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - dla kierunku Stosunki Międzynarodowe - 12.30

Studenci kierunku Stosunki Międzynarodowe I roku I stopnia studiów stacjonarnych otrzymują żeton na lektorat z drugiego języka obcego LEK-II-A1 i zapisują się na wybrany język oferowany na danym Wydziale.

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

UWAGA:
Studenci II roku, którzy uczęszczają na lektorat drugiego języka obcego nie rejestrują się na platformie ul.amu.edu.pl. Zostaną przepisani przez Koordynatorów ds. USOS z ramienia SJ UAM do tych samych grup co w semestrze zimowym.

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:
dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

Egzamin certyfikacyjny poprawkowy z języka obcego na poziomie B2

Studium Językowe UAM informuje, że w dniu 18 lutego 2022 r. godz. 10.00 odbędzie się egzamin certyfikacyjny poprawkowy z języka obcego na poziomie B2.

Rejestracja na egzamin odbędzie się na platformie ul.amu.edu.pl. w terminie od 11 lutego 2022 r. do 15 lutego 2022 r. (logowanie odbywa się w identyczny sposób, jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb).
Egzamin przeprowadzany jest dla studentów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr), czyli Psychologia.
Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć z języka obcego na poziomie B2.2 (wpisana ocena do systemu USOS).
Student, który nie zaliczył egzaminu w pierwszym terminie, otrzyma żeton na egzamin poprawkowy.
UWAGA! Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu lub powtarzający przedmiot: Egzamin certyfikacyjny zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu.
Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 odbywać się będzie w formie zdalnej, tj. w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz komisja uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach - w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą: język angielski - usługi Microsoft Teams i platformy Moodle; pozostałe języki - usługi Microsoft Teams. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie sprawnego mikrofonu i kamery.

Studium Językowe UAM, w absolutnie wyjątkowych sytuacjach,b> dopuszcza możliwość odbycia w/w egzaminu w formie bezpośredniej, z zachowaniem reżimu sanitarnego, po uprzednim uzyskaniu indywidualnej zgody od Dyrektora Studium Językowego UAM. O w/w zgodę student jest zobowiązany zwrócić się najpóźniej do dnia 14 lutego 2022 r. Po uzyskaniu zgody, student zostanie zapisany na egzamin przez koordynatora z ramienia Studium Językowego UAM.

Przed egzaminem z języka angielskiego studenci otrzymają link do strony egzaminu z dostępną skróconą wersją testu egzaminacyjnego, zawierającą przykładowe typy zadań, celem umożliwienia studentom obeznanie się w nawigacji w teście.

UWAGA!!!
Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin, w określonym przez Studium Językowe UAM terminie, nie będą mogły przystąpić do egzaminu w dniu 18 lutego 2022 r.

Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem egzaminu oraz z ważnymi informacjami technicznymi, które dostępne są na stronie sj.amu.edu.pl.

Jednocześnie przypominamy, że łączna liczba punktów za egzamin certyfikacyjny na poziomie B2 wynosi 200 pkt.(egzamin ustny 40 punktów + egzamin pisemny 160 punktów).

Kontakt: Studium Językowe UAM sj.amu.edu.pl (zakładka: Koordynatorzy ds. USOS)

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2

Studium Językowe UAM informuje, że w dniu 8 i 9 lutego 2022 r. odbędzie się egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2, dedykowany studentom, którzy zaliczyli lektorat na poziomie B2.2 (mają wpisaną ocenę w systemie USOS).

Język angielski

8 lutego 2022 r. godz. 10.00
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Socjologii, Wydział Chemii, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Historii, Wydział Archeologii.

8 lutego 2022 r. godz. 12.00
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Biologii.

9 lutego 2022 r. godz. 10.00
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny.

9 lutego 2022 r. godz. 12.00
Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Nauk o Sztuce.

Język niemiecki

8 lutego 2022 r. godz. 10.00

Język rosyjski

8 lutego 2022 r. godz. 10.00

Język francuski

8 lutego 2022 r. godz. 10.00

Egzamin dedykowany jest także studentom, którzy nie zaliczyli egzaminu certyfikacyjnego we wcześniejszych terminach. Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu: Egzamin certyfikacyjny, zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu. Wymagane jest przesłanie/dostarczenie zgody na warunkowe zaliczenie przedmiotu.

Rejestracja na egzamin w trybie zdalnym odbędzie się na platformie ul.amu.edu.pl. w terminie od 25 stycznia do 3 lutego 2022 r. (logowanie odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb). Podczas rejestracji na egzamin proszę zwrócić uwagę na godzinę rozpoczęcia egzaminu.

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 odbywać się będzie w formie zdalnej, tj. w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz komisja uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach - w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą: język angielski - usługi Microsoft Teams i platformy Moodle; pozostałe języki - usługi Microsoft Teams. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie sprawnego mikrofonu i kamery.

Studium Językowe UAM, w wyjątkowych sytuacjach, dopuszcza możliwość odbycia w/w egzaminu w formie bezpośredniej, z zachowaniem reżimu sanitarnego, po uprzednim uzyskaniu indywidualnej zgody od Dyrektora Studium Językowego UAM. O w/w zgodę student jest zobowiązany zwrócić się najpóźniej do dnia 30 stycznia 2022 r. Po uzyskaniu zgody, student zostanie zapisany na egzamin przez koordynatora z ramienia Studium Językowego UAM.

Przed egzaminem z języka angielskiego studenci otrzymają link do strony egzaminu z dostępną skróconą wersją testu egzaminacyjnego, zawierającą przykładowe typy zadań, celem umożliwienia studentom obeznanie się w nawigacji w teście.

UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin, w określonym przez Studium Językowe UAM terminie, nie będą mogły przystąpić do egzaminu w dniu 8 i 9 lutego br.

Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem egzaminu oraz z ważnymi informacjami technicznymi, które dostępne są na stronie sj.amu.edu.pl

Kontakt: Studium Językowe UAM sj.amu.edu.pl (zakładka: Koordynatorzy ds. USOS)

Rejestracja żetonowa na egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 1 grudnia 2021 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego i trwać będzie do 10 grudnia 2021 r. do godz. 24.00.

Egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego dedykowany jest studentom studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy w semestrze zimowym 2021/2022 zapisani są na lektorat z języka angielskiego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 (dotyczy studentów kierunku Psychologia). Student zapisany na w/w lektorat otrzyma żeton LEK-ANG-EGZ-USTNY, za pomocą którego dokona rejestracji.

Egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego dedykowany jest również studentom studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy przystępując do poprawkowego pisemnego egzaminu certyfikacyjnego z języka angielskiego na poziomie B2 chcieliby poprawić również wynik z części ustnej. Student zobowiązany jest zgłosić się do Studium Językowego UAM w celu nadania żetonu.

Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem egzaminu ustnego oraz z ważnymi informacjami technicznymi, które dostępne są na stronie sj.amu.edu.pl

Kontakt: Studium Językowe UAM, sj.amu.edu.pl, tel. 61 829 29 57

Zdalne szkolenia językowe dla studentów II i III roku studiów I stopnia.

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

Miło nam poinformować, iż w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 przeprowadzone zostaną na naszym uniwersytecie zdalne szkolenia językowe dla studentów II i III roku studiów I stopnia, kształtujące i podnoszące kompetencje językowe na rynku pracy.Kursy językowe skierowane są dla studentów wyżej wymienionych, którzy otrzymali żeton i wcześniej nie brali udziału w kursach językowych organizowanych w ramach projektu PO WER „Uniwersytet jutra II.

W przygotowanej dla Państwa ofercie znajdują się między innymi zajęcia z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, łotewskiego, portugalskiego, norweskiego, węgierskiego i wielu innych. Kursy językowe oferują zróżnicowane poziomy zaawansowania i prezentują różnorodną tematykę.

Rekrutacja odbędzie się w dniach 18-21 października 2021 r. w drodze rejestracji żetonowej na stronie https://ul.amu.edu.pl/. Każda grupa będzie liczyć maksymalnie 15 osób. Jednak grupy, do których zgłosi się mniej niż 12 osób nie zostaną uruchomione.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy z Państwa może wybrać jeden kurs z oferty, który obejmuje 60 godzin dydaktycznych i przeprowadzony zostanie w semestrze zimowym r.ak. 2021/2022. Oferowane zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej.

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - między 25 a 29 października 2021 r.
Przed przystąpieniem do zajęć, a już po zrekrutowaniu do grupy, każdy student obowiązkowo przystępuje do testu oceniającego poziom znajomości języka obcego. Zasada to nie obowiązuje oczywiście osób, które zrekrutują się na kurs językowy dla poczatkujących.

Udział w szkoleniach językowych jest całkowicie bezpłatny dzięki dofinansowaniu z projektu PO WER „Uniwersytet jutra II - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.
Studentko! Studencie! Skorzystaj z okazji podniesienia swoich szans na rynku pracy.

Kontakt:
Zespół Sekcji Obsługi Procesu Kształcenia
Centrum Wsparcia Kształcenia UAM
e-mail: sopk@amu.edu.pl