Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: 1 godz. 9 min. temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 25 dni temu

Zdalne szkolenia językowe dla studentów II i III roku studiów pierwszego stopnia

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

Miło nam poinformować, iż w roku akademickim 2020/2021 przeprowadzone zostaną na naszym uniwersytecie zdalne szkolenia językowe dla studentów II i III roku studiów pierwszego stopnia, kształtujące i podnoszące kompetencje językowe na rynku pracy.

W przygotowanej dla Państwa ofercie znajdują się między innymi zajęcia z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, portugalskiego, węgierskiego, łotewskiego, chorwackiego, tureckiego i wielu innych. Kursy językowe oferują zróżnicowane poziomy zaawansowania i prezentują różnorodną tematykę.

Rekrutacja odbędzie się w dniach 4 - 20 listopada 2020 r. i rozpocznie się o godzinie 10:00. Każda grupa będzie liczyć maksymalnie 15 osób. Jednak grupy, do których zgłosi się mniej niż 14 osób nie zostaną uruchomione.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy z Państwa może wybrać jeden kurs z oferty, który obejmuje 60 godzin dydaktycznych i przeprowadzony zostanie w okresie całego roku akademickiego 2020/21 lub w semestrze zimowym. Oferowane zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej.

Przed przystąpieniem do zajęć, a już po zrekrutowaniu do grupy, każdy student obowiązkowo przystępuje do testu oceniającego poziom znajomości języka.

Udział w szkoleniach językowych jest całkowicie bezpłatny dzięki dofinansowaniu z projektu PO WER „Uniwersytet jutra II – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.

Studentko! Studencie! Skorzystaj z okazji podniesienia swoich szans na rynku pracy.

Z pozdrowieniami,

Zespół Sekcji Obsługi Procesu Kształcenia
Centrum Wsparcia Kształcenia UAM
ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
tel. 61 829 24 21
e-mail: sopk@amu.edu.pl

Rejestracja w systemie USOS dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych na semestr zimowy 2020/2021.

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 6 października 2020 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów II oraz III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich i trwać będzie do 25 października 2020 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:
Wydział Anglistyki – 9.00
Wydział Biologii – 9.30
Wydział Chemii – 10.00
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – 10.30
Wydział Fizyki – 11.00
Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce – 11.30
Wydział Matematyki i Informatyki – 12.00
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – 12.30
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – 13.00
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii – 13.30
Wydział Prawa i Administracji – 14.00
Wydział Studiów Edukacyjnych – 14.30
Wydział Teologiczny – 15.00
Wydział Neofilologii – 15.30

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl najpóźniej w dniu 2 października 2020

Studenci (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki, Wydziału Neofilologii) otrzymują żeton według poniższego schematu (żeton nadany jest jeśli w systemie USOS student ma wpisaną ocenę):

 • student, który w semestrze letnim 2019/2020 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze zimowym 2020/2021 otrzyma żeton na poziom B1.
 • student, który w semestrze letnim 2019/2020 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze zimowym 2020/2021 otrzyma żeton na poziom B21.
 • student, który w semestrze letnim 2019/2020 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze zimowym 2020/2021 otrzyma żeton na poziom B22.
 • student, który w semestrze letnim 2019/2020 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny.

WYJĄTEK: Studentom z kierunku, który miał podwójny wymiar lektoratu: Psychologia – II rok otrzymują żeton według poniższego schematu:

 • student, który w semestrze letnim 2019/2020 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze zimowym 2020/2021 otrzyma żeton na poziom B21.
 • student, który w semestrze letnim 2019/2020 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze zimowym 2020/2021 otrzyma żeton na poziom B22
 • student, który w semestrze letnim 2019/2020 zaliczył lektorat na poziomie B21 oraz B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny oraz na lektorat z języka specjalistycznego.

Studenci Wydziału Anglistyki ,Wydziału Neofilologii, kierunku prawno-ekonomicznego, prawo europejskie otrzymują żeton według poniższego schematu (żeton nadany jest jeśli w systemie USOS student ma wpisaną ocenę):

 • student, który w semestrze letnim 2019/2020 zaliczył lektorat na poziomie A0, w semestrze zimowym 2020/2021 otrzymuje żeton na poziom A0
 • student, który w semestrze letnim 2019/2020 zaliczył lektorat na poziomie A1, w semestrze zimowym 2020/2021 otrzymuje żeton na poziom A1
 • student, który w semestrze letnim 2019/2020 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze zimowym 2020/2021 otrzymuje żeton na poziom A2
 • student, który w semestrze letnim 2019/2020 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze zimowym 2020/2021 otrzymuje żeton na poziom B1
 • student, który w semestrze letnim 2019/2020 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze zimowym 2020/2021 otrzymuje żeton na poziom B21

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM (koordynatora danego Wydziału – wykaz poniżej) wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych.

mgr Wioletta Koska, tel. 61 829 29 47, koska@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Biologii, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Neofilologii.

mgr Agnieszka Chochulska, tel. 61 829 29 46, agnieszka.chochulska@amu.edu.pl, pokój 325 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Anglistyki, Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny.

mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, parycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Chemii, Wydział Filozoficzny, Wydzia Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa. Wydział Matematyki i Informatyki.

mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce.

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Studium Językowym UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl (zakładka zasady uczęszczania na lektorat).

Rejestracja na egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2

Studium Językowe UAM informuje, że w dniu 29 września 2020 r. odbędzie się egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2, który dedykowany jest studentom Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Psychologii i Kognitywistyki, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydziału Historii, Wydziału Archeologii, Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydziału Nauk o Sztuce, Wydziału Filozoficznego, Wydziału Socjologii, którzy zaliczyli lektorat na poziomie B2.2. w semestrze letnim 2020SL (mają wpisaną ocenę w systemie USOS).

Egzamin dedykowany jest także studentom III roku, którzy nie zaliczyli egzaminu certyfikacyjnego we wcześniejszych terminach. Student zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu. Wymagane jest przesłanie/dostarczenie zgody na warunkowe zaliczenie przedmiotu.

Rejestracja na egzamin odbędzie się na platformie ul.amu.edu.pl. w terminie od 17 września 2020 r. do 23 września 2020 r. (logowanie odbywa się w identyczny sposób, jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb). Podczas rejestracji na egzamin proszę zwrócić uwagę na godzinę rozpoczęcia egzaminu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego jest wcześniejsze podejście do egzaminu ustnego w terminach ustalonych na poszczególnych Wydziałach.

Podczas rejestracji na egzamin, na platformie ul.amu.edu.pl, student będzie miał możliwość wyboru, w jakim trybie podejdzie do egzaminu:

 1. Egzamin w formie zdalnej, tj. w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz komisja uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą: język angielski - usługi Microsoft Teams i platformy Moodle; pozostałe języki – usługi Microsoft Teams i aplikacji Microsoft Forms. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie sprawnego mikrofonu i kamery (kod rejestracji: 31-EGZ-2020SL-ZDAL-5, 31-EGZ-2020SL-ZDAL-6).
 2. Egzamin w formie bezpośredniej, dedykowanej studentom, którzy nie mają technicznych możliwości uczestniczenia w egzaminie w formie zdalnej poprzez Microsoft Teams oraz platformę Moodle. Egzamin będzie organizowany z zachowaniem reżimu sanitarnego w grupach nie większych niż 25 osób w salach wykładowych (kod rejestracji: 31-EGZ-2020SL-5)

Na egzamin należy pojawić się (forma bezpośrednia) lub zalogować do MS Teams / platformy Moodle (forma zdalna) ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i zabrać (forma bezpośrednia) lub mieć przy sobie (forma zdalna) legitymację studencką oraz dowód osobisty.

Na kilka dni przed egzaminem z języka angielskiego studenci otrzymają link do strony egzaminu z dostępną skróconą wersją testu egzaminacyjnego, zawierającą przykładowe typy zadań, aby umożliwić studentom obeznanie się w nawigacji w teście.

UWAGA!

Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin, w określonym przez Studium Językowe UAM terminie, nie będą mogły przystąpić do egzaminu w dniu 29 września br.

Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem egzaminu oraz z ważnymi informacjami technicznymi, które dostępne są na stronie sj.amu.edu.pl

Kontakt: Studium Językowe UAM sj.amu.edu.pl (zakładka: Koordynatorzy ds. USOS)

Rejestracja na egzamin certyfikacyjny poprawkowy z języka obcego na poziomie B2

Studium Językowe UAM informuje, że w dniu 03 września 2020 r. godz.10.00 odbędzie się egzamin certyfikacyjny poprawkowy z języka obcego na poziomie B2, który dedykowany jest studentom III roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz ostatniego roku studiów jednolitych magisterskich.

Rejestracja na egzamin odbędzie się na platformie ul.amu.edu.pl. w terminie od 20 sierpnia 2020 r. do 26 sierpnia 2020 r. (logowanie odbywa się w identyczny sposób, jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb).

Podczas rejestracji na egzamin, na platformie ul.amu.edu.pl, student będzie miał możliwość wyboru, w jakim trybie podejdzie do egzaminu:

 1. Egzamin w formie zdalnej, tj. w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz komisja uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą: język angielski - usługi Microsoft Teams i platformy Moodle; pozostałe języki – usługi Microsoft Teams i aplikacji Microsoft Forms. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie sprawnego mikrofonu i kamery (kod rejestracji: 31-EGZ-2020SL-ZDALNYII).
 2. Egzamin w formie bezpośredniej, dedykowanej studentom, którzy nie mają technicznych możliwości uczestniczenia w egzaminie w formie zdalnej poprzez Microsoft Teams oraz platformę Moodle. Egzamin będzie organizowany z zachowaniem reżimu sanitarnego w grupach nie większych niż 25 osób w salach wykładowych (kod rejestracji: 31-EGZ-2020SL-II).

Na egzamin należy pojawić się (forma bezpośrednia) lub zalogować do MS Teams / platformy Moodle (forma zdalna) ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i zabrać (forma bezpośrednia) lub mieć przy sobie (forma zdalna) legitymację studencką oraz dowód osobisty.

Na kilka dni przed egzaminem z języka angielskiego studenci otrzymają link do strony egzaminu z dostępną skróconą wersją testu egzaminacyjnego, zawierającą przykładowe typy zadań, aby umożliwić studentom obeznanie się w nawigacji w teście.

UWAGA!
Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin, w określonym przez Studium Językowe UAM terminie, nie będą mogły przystąpić do egzaminu w dniu 03 września br.

Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu lub powtarzający przedmiot: Egzamin certyfikacyjny, który nie otrzymał żetonu, zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu. Wymagane jest przesłanie/dostarczenie zgody na warunkowe zaliczenie przedmiotu.

Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem egzaminu oraz z ważnymi informacjami technicznymi.

Kontakt: Studium Językowe UAM sj.amu.edu.pl (zakładka: Koordynatorzy ds. USOS)

REJESTRACJA NA KURS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - UNIWERSYTET JUTRA II

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

Miło nam poinformować, iż od 15 czerwca 2020 r. pragniemy przeprowadzić na naszym uniwersytecie kurs w ramach bloku przedsiębiorczości – „Kreowanie Innowacji i Przedsiębiorczość” dla studentów II i III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, kształtujących i podnoszących Wasze kompetencje na rynku pracy.

Tematyka kursu obejmuje:

 • Praca w zespole w oparciu o teorię dr M. Belbin,
 • Projektowanie innowacji metodą Design Thinking,
 • Modelowanie biznesu w oparciu o Business Model Canvas,
 • Prezentacje biznesowe.

W dniu 9 czerwca o godzinie 13:00 uruchamiamy zapisy do 8 grup w formie rejestracji żetonowej. Rekrutacja potrwa do 14 czerwca włącznie. Każda grupa będzie liczyć maksymalnie 18 osób. Jednak grupy, do których zgłosi się mniej niż 12 osób nie zostaną uruchomione.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy z Was może zapisać się do jednej grupy z oferty (różne dni tygodnia, różne godziny). Zajęcia oczywiście będą odbywać się zdalnie: dla grup 1-4: między 15 czerwca a 15 lipca 2020 r. , dla grup 5-8: między 1 a 30 września 2020 r. (łącznie 30 godzin dydaktycznych zajęć). Na zakończenie studenci, u których nastąpi 30% wzrost kompetencji w stosunku stanu początkowego oraz będą mieli 80% frekwencję otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w kursie „Kreowanie Innowacji i Przedsiębiorczość”.
Nie będzie ocen wpisywanych w USOS-ie, a egzamin kończący się zaliczeniem bez oceny!
Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny!

Studentko! Studencie! Skorzystaj z okazji podniesienia swoich szans na rynku pracy.

Z pozdrowieniami,
Zespół Sekcji Obsługi Procesu Kształcenia
Centrum Wsparcia Kształcenia UAM
ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
tel. 61 829 24 21
e-mail: sopk@amu.edu.pl

REJESTRACJA NA EGZAMIN CERTYFIKACYJNY B2 dla studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia COVID-19

Studium Językowe UAM informuje, że w dniu 24 czerwca 2020 r. godz. 10.00 odbędzie się egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2, który dedykowany jest studentom III roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich.
Rejestracja na egzamin odbędzie się na platformie ul.amu.edu.pl. w terminie od 9 czerwca 2020 r. do 17 czerwca 2020 r. (logowanie odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb).

Podczas rejestracji na egzamin, na platformie ul.amu.edu.pl, student będzie miał możliwość wyboru, w jakim trybie podejdzie do egzaminu:

1) Egzamin w formie zdalnej, tj. w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz komisja uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą usługi Microsoft Teams. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie sprawnego mikrofonu i kamery (kod rejestracji: 31-EGZ-2020SL-ZDALNY).

2) Egzamin w formie bezpośredniej, dedykowanej studentom, którzy nie mają technicznych możliwości uczestniczenia w egzaminie w formie zdalnej poprzez Microsoft Teams. Egzamin będzie organizowany z zachowaniem reżimu sanitarnego w grupach nie większych niż 25 osób w salach wykładowych (kod rejestracji: 31-EGZ-2020SL).

Na egzamin należy pojawić się (forma bezpośrednia) lub zalogować do MS Teams (forma zdalna) ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i zabrać (forma bezpośrednia) lub mieć przy sobie (forma zdalna) legitymację studencką oraz dowód osobisty.

UWAGA!

Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin, w określonym przez Studium Językowe UAM terminie, nie będą mogły przystąpić do egzaminu w dniu 24 czerwca br.

Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu lub powtarzający przedmiot: Egzamin certyfikacyjny, który nie otrzymał żetonu, zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu. Wymagane jest przesłanie/dostarczenie zgody na warunkowe zaliczenie przedmiotu.

Szczegółowy regulamin przeprowadzenia egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego oraz informacje odnośnie wymagań technicznych zostaną udostępnione na stronie internetowej Studium: sj.amu.edu.pl.

Kontakt: Studium Językowe UAM sj.amu.edu.pl.(zakładka: Koordynatorzy ds. USOS)

Rejestracja w systemie USOS dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia oraz studentów studiów jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych specjalistycznych.

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 19 lutego 2020 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego specjalistycznego na semestr letni 2019/2020 dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich i trwać będzie do 8 marca 2020 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

 • Wydział Prawa i Administracji – kierunek Prawo – 9.00 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat oraz studentów, którzy kontynuują lektorat języka specjalistycznego w semestrze letnim)
 • Wydział Psychologii i Kognitywistyki – kierunek Psychologia – 9.30 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat języka specjalistycznego. Studenci, którzy będą kontynuować lektorat języka specjalistycznego zostaną przepisani do grup na semestr letni przez Koordynatorów ds. USOS SJ UAM)
 • Wydział Teologiczny – kierunek Teologia – 10.00 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat języka specjalistycznego)
 • Wydział Matematyki i Informatyki – 10.30
 • Wydział Nauk o Sztuce – kierunek Muzykologia - 11.00
 • Wydział Archeologii – 11.00
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – dla kierunków 3 semestralnych (Geoinformacja, Geologia, Kartografia i Geomatyka) - 11.30
 • Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – dla kierunków 3 semestralnych (Gospodarka Przestrzenna) – 11.30
 • Wydział Fizyki – kierunek Aplikacja Internetu Rzeczy – 12.00

Studenci I roku II stopnia studiów stacjonarnych otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język oferowany na danym Wydziale. Lektorat z języka specjalistycznego realizowany jest na poziomie B2+ (kontynuacja lektoratu ze studiów I stopnia).

Studenci studiów jednolitych magisterskich otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 zapisują się na wybrany język według poniższego schematu:

 • studenci kierunków Prawo, Psychologia, Teologia, którzy w semestrze zimowym 2019/2020 ukończyli lektorat na poziomie B22
 • studenci kierunku Prawo, którzy w semestrze zimowym 2019/2020 zaliczyli pierwszy semestr lektoratu języka specjalistycznego.
Żeton zostanie nadany jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS)
UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka specjalistycznego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!
UWAGA:
Studenci pozostałych kierunków, którzy rozpoczęli lektorat języka specjalistycznego w semestrze zimowym 2019/2020 nie rejestrują się na platformie ul.amu.edu.pl Zostaną przepisani przez Koordynatorów ds. USOS z ramienia SJ UAM do tych samych grup co w semestrze zimowym.

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

 1. mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6 – Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.
 2. mgr Wioletta Koska, tel. 61 829 29 47, koska@amu.edu.pl, pokój 317, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6 – Wydział Biologii, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Neofilologii, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
 3. mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl, pokój 324, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6 – Wydział Historii, Wydział Nauki o Sztuce, Wydział Archeologii.
 4. mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 324, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6 – Wydział Chemii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Filozoficzny, Wydział Socjologii, Wydział Matematyki i Informatyki.
 5. mgr Agnieszka Chochulska , tel. 61 829 29 46, agnieszka.chochulska@amu.edu.pl, pokój 325, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6 – Wydział Fizyki, Wydział Anglistyki, Wydział Teologiczny.

Rejestracja w systemie USOS dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych na semestr letni 2019/2020.

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 18 lutego 2020 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów I oraz II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 8 marca 2020 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach
Wydział Anglistyki – 9.00
Wydział Biologii – 9.30
Wydział Chemii – 10.00
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – 10.30
Wydział Fizyki – 11.00
Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce – 11.30
Wydział Matematyki i Informatyki – 12.00
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – 12.30
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – 13.00
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii – 13.30
Wydział Prawa i Administracji – 14.00
Wydział Studiów Edukacyjnych – 14.30
Wydział Teologiczny – 15.00
Wydział Neofilologii – 15.30

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl najpóźniej w dniu 17 lutego 2020 r.

Studenci I roku na podstawie wykonanego testu poziomującego otrzymują żeton z danego języka na odpowiedni poziom zaawansowania.
Student, który nie wykonał testu poziomującego nie otrzyma żetonu.

Studenci II roku (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki oraz Neofilologii) otrzymują żeton według poniższego schematu:

 • student, który w semestrze zimowym 2019/2020 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze letnim 2019/2020 otrzyma żeton na poziom B21.
 • student, który w semestrze zimowym 2019/2020 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze letnim 2019/2020 otrzyma żeton na poziom B22.
 • student, który w semestrze zimowym 2019/2020 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny.
Żeton zostanie nadany jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS)


WYJĄTEK: Studentom II roku z kierunku, który miał podwójny wymiar lektoratu: Psychologia, żetony na lektorat z języka ogólnego nie zostały przyznane. Dla tych kierunków w semestrze zimowym 2019/2020 lektorat z języka ogólnego zakończył się i w semestrze letnim realizowany będzie lektorat z języka specjalistycznego. Student, który zaliczył lektorat na poziomie B2.2 otrzyma żeton na lektorat z języka specjalistycznego.

Studenci II roku Wydziału Anglistyki oraz Wydziału Neofilologii* oraz kierunków: prawno-ekonomiczny, prawo europejskie, edukacja elementarna i j. angielski otrzymują żeton według poniższego schematu:

 • student, który w semestrze zimowym 2019/2020 zaliczył lektorat na poziomie A0, w semestrze letnim 2019/2020 otrzymuje żeton na poziom A0
 • student, który w semestrze zimowym 2019/2020 zaliczył lektorat na poziomie A1, w semestrze letnim 2019/2020 otrzymuje żeton na poziom A1
 • student, który w semestrze zimowym 2019/2020 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze letnim 2019/2020 otrzymuje żeton na poziom A2
 • student, który w semestrze zimowym 2019/2020 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze letnim 2019/2020 otrzymuje żeton na poziom B1
 • student, który w semestrze zimowym 2019/2020 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze letnim 2019/2020 otrzymuje żeton na poziom B21
Żeton zostanie nadany jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS)

UWAGA: Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM dostępny jest na stronie sj.amu.edu.pl Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Studium Językowym UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl.

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

 1. mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6 – Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.
 2. mgr Wioletta Koska, tel. 61 829 29 47, koska@amu.edu.pl, pokój 317, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6 – Wydział Biologii, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Neofilologii, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
 3. mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl, pokój 324, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6 – Wydział Historii, Wydział Nauki o Sztuce, Wydział Archeologii.
 4. mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 324, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6 – Wydział Chemii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Filozoficzny, Wydział Socjologii, Wydział Matematyki i Informatyki.
 5. mgr Agnieszka Chochulska , tel. 61 829 29 46, agnieszka.chochulska@amu.edu.pl, pokój 325, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6 – Wydział Fizyki, Wydział Anglistyki, Wydział Teologiczny.

* Studenci Wydziału Anglistyki oraz Wydziału Neofilologii rejestrują się na lektoraty języków obcych (język dodatkowy) prowadzone przez lektorów Studium Językowe UAM.

Rejestracja na kursy językowe - Uniwersytet Jutra 2

Centrum Wsparcia Kształcenia UAM informuje że w semestrze letnim 2020 na naszym uniwersytecie przeprowadzony zostanie szereg szkoleń językowych dla studentów II i III roku studiów pierwszego stopnia, kształtujących i podnoszących Wasze kompetencje językowe na rynku pracy.

W przygotowanej ofercie znajdują się między innymi zajęcia z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, czeskiego, łotewskiego i wielu innych. Kursy językowe są na różnym poziomie zaawansowania i posiadają różnorodną tematykę.

W dniu 11 lutego uruchomione zostaną zapisy do 48 grup językowych na stronie https://ul.amu.edu.pl/. Rekrutacja potrwa do 19 lutego. Każda grupa będzie liczyć maksymalnie 15 osób (grupy, do których zgłosi się mniej niż 14 osób nie zostaną uruchomione)

Każdy ze studentów może wybrać jeden kurs z przygotowanej oferty. Zajęcia będą odbywać się w różnych lokalizacjach Poznania, zarówno w centrum, jak i na Morasku (różne dni tygodnia, różne godziny). Wymiar każdego z kursów to 60 godzin dydaktycznych. Udział w szkoleniach językowych jest całkowicie bezpłatny!

Kontakt:
Zespół Sekcji Obsługi Procesu Kształcenia
Centrum Wsparcia Kształcenia UAM
tel. 61 829 24 21 e-mail: sopk@amu.edu.pl

REJESTRACJA NA EGZAMIN CERTYFIKACYJNY B2 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

Studium Językowe UAM informuje, że w sesji zimowej 2019/2020 zostały wyznaczone dwa terminy egzaminu certyfikacyjnego z języków nowożytnych na poziomie B2.

 • 5 lutego 2020 r. (środa) godz. 10.00 - 12.30

  Rejestracja żetonowa na powyższy termin rozpocznie się od 29 stycznia 2020 r. godz. 9.00 i trwać będzie do 3 lutego 2020 r. godz. 24.00

 • 14 lutego 2020 r. (piątek) godz. 10.00 – 12.30 (jest to termin poprawkowy)

  Rejestracja żetonowa na powyższy termin rozpocznie się od 10 lutego 2020 r. godz. 9.00 i trwać będzie do 12 lutego 2020 r. godz. 24.00

Rejestracja dostępna będzie na platformie ul.amu.edu.pl. (logowanie odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb)

Podczas rejestracji na egzamin proszę zwrócić uwagę na miejsczaminu.

Na egzamin należy pojawić się ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i zabrać ze sobą dowód osobisty oraz legitymację studencką.

UWAGA: Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin w określonym terminie przez SJ UAM nie będą mogły przystąpić do egzaminu w danym terminie.

Studenci, którzy nie planują podchodzić do egzaminu w dniu 5 lutego 2020 r. nie dokonują rejestracji w w/w terminie. Egzamin przeprowadzany jest dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr) czyli Psychologia.

Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć z języka obcego na poziomie B2.2. (wpisana ocena do systemu USOS). Studentom, którzy zaliczą lektorat po 29.01.2020 r. żetony zostaną także nadane (w trakcie trwania rejestracji).

UWAGA: Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu lub powtarzający przedmiot: Egzamin certyfikacyjny, który nie otrzymał żetonu, zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu.

Kontakt: Studium Językowe UAM sj.amu.edu.pl (zakładka Koordynatorzy ds. USOS)

Rejestracja w systemie USOS dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia oraz jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych specjalistycznych na semestr zimowy 2019/2020.

Szkoła Językowa UAM informuje, że z dniem 26 września 2019 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego specjalistycznego dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 20 października 2019 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:
Wydział Anglistyki – 9.00
Wydział Biologii – 9.30
Wydział Chemii – 10.00
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – 10.30
Wydział Fizyki – 11.00
Wydział Historii, Wydział Nauk o Sztuce – 11.30
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii
Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – 12.00
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – 12.30
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii – 13.00
Wydział Prawa i Administracji – 13.30
Wydział Teologiczny – 14.00
Wydział Neofilologii – 14.30

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl najpóźniej w dniu 25 września 2019 r.

Studenci I roku drugiego stopnia studiów stacjonarnych otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język oferowany przez Wydział. Lektorat z języka specjalistycznego realizowany jest na poziomie B2+ (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki oraz Wydziału Neofilologii) – kontynuacja lektoratu realizowanego na studiach I stopnia.

Studenci studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich (kierunki: Psychologia, Prawo) otrzymują żeton na lektorat języka specjalistycznego LEK-SPEC-B2 po zaliczeniu lektoratu na poziomie B2.2 lub po zaliczeniu lektoratu ogólnojęzykowego na podstawie zewnętrznego certyfikatu.

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka specjalistycznego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Szkoły Językowej UAM (koordynatora danego Wydziału – wykaz poniżej) wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Wykaz Koordynatorów z ramienia Szkoły Językowej UAM:
mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 304 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych

mgr Wioletta Koska, tel. 61 829 29 47, koska@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Biologii, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Neofilologii

mgr Beata Nowak, tel. 61 829 29 46, beata.nowak@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Fizyki, Wydział Matematyki i Informatyki

mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, parycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Chemii, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Anglistyki, Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Teologiczny

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Szkole Językowej UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl (zakładka zasady uczęszczania na lektorat).

Rejestracja w systemie USOS dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych na semestr zimowy 2019/2020.

Szkoła Językowa UAM informuje, że z dniem 24 września 2019 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów II oraz III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 14 października 2019 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:
Wydział Anglistyki – 9.00
Wydział Biologii – 9.30
Wydział Chemii – 10.00
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – 10.30
Wydział Fizyki – 11.00
Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce – 11.30
Wydział Matematyki i Informatyki – 12.00
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – 12.30
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – 13.00
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii – 13.30
Wydział Prawa i Administracji – 14.00
Wydział Studiów Edukacyjnych – 14.30
Wydział Teologiczny – 15.00
Wydział Neofilologii – 15.30

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl najpóźniej w dniu 23 września 2019 r.

Studenci (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki, Wydziału Neofilologii) otrzymują żeton według poniższego schematu:

 • student, który w semestrze letnim 2018/2019 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze zimowym 2019/2020 otrzyma żeton na poziom B1.
 • student, który w semestrze letnim 2018/2019 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze zimowym 2019/2020 otrzyma żeton na poziom B21.
 • student, który w semestrze letnim 2018/2019 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze zimowym 2019/2020 otrzyma żeton na poziom B22.
 • student, który w semestrze letnim 2018/2019 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny.

WYJĄTEK: Studentom z kierunku, który miał podwójny wymiar lektoratu: Psychologia – II rok otrzymują żeton według poniższego schematu:

 • student, który w semestrze letnim 2018/2019 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze zimowym 2019/2020 otrzyma żeton na poziom B21.
 • student, który w semestrze letnim 2018/2019 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze zimowym 2019/2020 otrzyma żeton na poziom B22.
 • student, który w semestrze letnim 2018/2019 zaliczył lektorat na poziomie B21 oraz B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny oraz na lektorat z języka specjalistycznego.

Studenci Wydziału Anglistyki ,Wydziału Neofilologii, kierunku prawno-ekonomicznego, prawo europejskie oraz kierunku edukacja elementarna i język angielski, edukacja i elementarna i język niemiecki otrzymują żeton według poniższego schematu:

 • student, który w semestrze letnim 2018/2019 zaliczył lektorat na poziomie A0, w semestrze zimowym 2019/2020 otrzymuje żeton na poziom A0
 • student, który w semestrze letnim 2018/2019 zaliczył lektorat na poziomie A1, w semestrze zimowym 2019/2020 otrzymuje żeton na poziom A1
 • student, który w semestrze letnim 2018/2019 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze zimowym 2019/2020 otrzymuje żeton na poziom A2
 • student, który w semestrze letnim 2018/2019 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze zimowym 2019/2020 otrzymuje żeton na poziom B1
 • student, który w semestrze letnim 2018/2019 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze zimowym 2019/2020 otrzymuje żeton na poziom B21.

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Szkoły Językowej UAM (koordynatora danego Wydziału – wykaz poniżej) wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Wykaz Koordynatorów z ramienia Szkoły Językowej UAM:
mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 304 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych

mgr Wioletta Koska, tel. 61 829 29 47, koska@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Biologii, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Neofilologii

mgr Beata Nowak, tel. 61 829 29 46, beata.nowak@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Fizyki, Wydział Matematyki i Informatyki

mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, parycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Chemii, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Anglistyki, Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Teologiczny

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Szkole Językowej UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl (zakładka zasady uczęszczania na lektorat).

REJESTRACJA NA EGZAMIN CERTYFIKACYJNY B2 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

Szkoła Językowa UAM informuje, że w sesji letniej 2018/2019 zostały wyznaczone dwa terminy egzaminu certyfikacyjnego z języków nowożytnych na poziomie B2.

 • 27 czerwca 2019 r. (czwartek) godz. 14.00 - 16.30
 • 5 września 2019 r. (czwartek) godz. 14.00 – 16.30 (jest to termin poprawkowy)

Rejestracja żetonowa odbędzie się na stronie ul.amu.edu.pl

Na II termin (5 września 2019 r.) rejestracja odbędzie się w okresie:
od 30 sierpnia 2019 r. godz. 9.00 do 03 września 2019 r. do godz. 23.59.

Podczas rejestracji na egzamin w systemie ul.amu.edu.pl proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu.

Na egzamin należy pojawić się ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i zabrać ze sobą legitymację studencką. UWAGA: Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin w określonym terminie przez SJ UAM nie będą dopuszczone do egzaminu.

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr) czyli Psychologia.

Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć z języka obcego na poziomie B2.2.

UWAGA! Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu lub powtarzający przedmiot: Egzamin certyfikacyjny zobowiązany jest skontaktować się ze Szkołą Językową UAM w celu nadania kolejnego żetonu.

Kontakt: Szkoła Językowa UAM sj.amu.edu.pl (zakładka Koordynatorzy ds. USOS)

Rejestracja na egzamin certyfikacyjny B2 z języka angielskiego dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych

Szkoła Językowa UAM informuje, że egzamin certyfikacyjny z języka angielskiego dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych (studenci studiów stacjonarnych I stopnia) odbędzie się 13 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Auli Collegium Geographicum (ul. Krygowskiego 10).

Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć z języka obcego na poziomie B2.2. Student, który zaliczył semestr, otrzyma żeton umożliwiający rejestrację.

Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu: Egzamin certyfikacyjny zobowiązany jest skontaktować się ze Szkołą Językową UAM w celu nadania kolejnego żetonu.

Rejestracja żetonowa na egzamin certyfikacyjny w dniu 13 czerwca 2019 r. zaplanowana jest w terminie od 6 czerwca 2019 r. od godz. 9.00 do 11 czerwca 2019 r. włącznie.

Rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową: http://ul.amu.edu.pl/.

Egzamin certyfikacyjny (z języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz francuskiego) na poziomie B2 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich odbędzie się także w sesji letniej roku akademickiego 2018/2019 w terminach:

 • 27 czerwca 2019 r. – godz. 14.00 (rejestracja na egzamin odbędzie się w terminie od 19 czerwca do 25 czerwca 2019 r.)
 • 5 września 2019 r. – godz. 14.00 (rejestracja na egzamin odbędzie się w terminie od 30 sierpnia do 4 września 2019 r.)

Kontakt: Szkoła Językowa UAM, lektorat@amu.edu.pl , tel. 61 829 29 57.

REJESTRACJA NA EGZAMIN CERTYFIKACYJNY B2
dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

Szkoła Językowa UAM informuje, że w sesji letniej 2018/2019 zostały wyznaczone dwa terminy egzaminu certyfikacyjnego z języków nowożytnych na poziomie B2.

 • 27 czerwca 2019 r. (czwartek) godz. 14.00 - 16.30
 • 5 września 2019 r. (czwartek) godz. 14.00 – 16.30 (jest to termin poprawkowy)

Rejestracja żetonowa odbędzie się na stronie ul.amu.edu.pl.

Na I termin (27 czerwca 2019 r.) egzaminu certyfikacyjnego rejestracja odbędzie się w okresie: od 19 czerwca 2019 r. godz. 9.00 do 25 czerwca 2019 r. do godz. 23.59.

Podczas rejestracji na egzamin w systemie ul.amu.edu.pl proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu.

Na egzamin należy pojawić się ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i zabrać ze sobą legitymację studencką. UWAGA: Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin w określonym terminie przez SJ UAM nie będą dopuszczone do egzaminu.

Studenci, którzy nie planują podchodzić do egzaminu w dniu 27 czerwca 2019 r. nie dokonują rejestracji w powyższym terminie. Rejestracja na egzamin 5 września 2019 odbędzie się w terminie od 30 sierpnia 2019 r. do 04 września 2019 r.

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr) czyli Psychologia.

Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć z języka obcego na poziomie B2.2.

Żetony będą nadawane systematycznie w trakcie trwania rejestracji (po wpisaniu oceny do systemu USOS przez lektora).

UWAGA! Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu lub powtarzający przedmiot: Egzamin certyfikacyjny zobowiązany jest skontaktować się ze Szkołą Językową UAM w celu nadania kolejnego żetonu.

Kontakt: Szkoła Językowa UAM sj.amu.edu.pl (zakładka: Koordynatorzy ds. USOS)