Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 11 godzin temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 22 godziny temu

Rejestracja na egzamin certyfikacyjny ustny z j. angielskiego

Szanowni Państwo,
Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 12 grudnia 2023 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się dla Państwa rejestracja żetonowa na egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego i trwać będzie do 03 stycznia 2024 r. do godz. 23.59.

Student zapisany w semestrze zimowym 2023/2024 na lektorat języka angielskiego na poziomie B2.2. otrzyma odpowiedni żeton umożliwiający rejestrację.

Terminy egzaminów ustnych zostaną udostępnione na stronie ul.amu.edu.pl najpóźniej 8 grudnia 2023 r. (proszę zwrócić uwagę na termin i miejsce egzaminu, które dostępne są w opisie grupy). Egzamin przeprowadzany jest w formie stacjonarnej.

Terminy egzaminów zostały podzielone na poszczególne Wydziały, jednak każdy student ma możliwość rejestracji na egzamin w dowolnym terminie na dowolnym Wydziale.

Zasady egzaminu certyfikacyjnego ustnego dostępne są na stronie Studium sj.amu.edu.pl.

Pozdrawiam serdecznie
Monika Waleńska-Trybuś
Studium Językowe UAM
tel. 61 829 29 57
lektorat@amu.edu.pl

Rejestracja na lektoraty specjalistyczne w semestrze zimowym 2023/2024

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 28 września 2023 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego specjalistycznego dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 8 października 2023 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:
 • Wydział Anglistyki – 9.00 Wydział Biologii – 9.30
 • Wydział Chemii – 10.00
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Matematyki i Informatyki – 10.30
 • Wydział Fizyki – 11.00
 • Wydział Historii, Wydział Nauk o Sztuce – 11.30
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział GeografiiSpołeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – 12.00
 • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii – 13.00
 • Wydział Prawa i Administracji – 13.30
 • Wydział Teologiczny – 14.00 Wydział Neofilologii – 14.30 – dot. tylko pierwszego roku. Studenci II roku Filologii germańskiej zostaną dodani do tych samych grup przez koordynatora ds. USOS.

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl najpóźniej w dniu 27 września 2023 r.

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język oferowany przez Wydział. Lektorat z języka specjalistycznego realizowany jest na poziomie B2+ (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki oraz Wydziału Neofilologii) – kontynuacja lektoratu realizowanego na studiach I stopnia.

Studenci studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich (kierunek: Prawo i Psychologia) otrzymują żeton na lektorat z języka specjalistycznego LEK-SPEC-B2:
 • po zaliczeniu w semestrze letnim 2022/2023 lektoratu na poziomie B2.2,
 • po zaliczeniu w semestrze letnim 2022/2023 lektoratu języka specjalistycznego (rejestracja na drugi semestr lektoratu),
 • po zaliczeniu w semestrze letnim 2022/2023 lektoratu języka ogólnego na podstawie zewnętrznego certyfikatu.

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM (koordynatora danego Wydziału – wykaz poniżej) wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych.

dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny, Wydział Biologii.

mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Chemii, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa. Wydział Matematyki i Informatyki.

mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Studium Językowym UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl.

Rejestracja w systemie USOS dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych na semestr zimowy 2023/2024

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 26 września 2023 r. (wtorek) od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów II oraz III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich i trwać będzie do 8 października 2023 r. (niedziela) do godz. 24.00.
 • Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:
 • Wydział Anglistyki – 9.00
 • Wydział Biologii – 9.30
 • Wydział Chemii – 10.00
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – 10.30
 • Wydział Fizyki – 11.00
 • Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce – 11.30
 • Wydział Matematyki i Informatyki – 12.00
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – 12.30
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – 13.00
 • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii – 13.30
 • Wydział Prawa i Administracji – 14.00
 • Wydział Studiów Edukacyjnych – 14.30
 • Wydział Teologiczny – 15.00
 • Wydział Neofilologii – 15.30
Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl najpóźniej w dniu 25 września 2023 r. Studenci (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki, Wydziału Neofilologii) otrzymują żeton według poniższego schematu (żeton nadany jest, jeśli w systemie USOS student ma wpisaną pozytywną ocenę):
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzyma żeton na poziom B1.
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzyma żeton na poziom B21.
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzyma żeton na poziom B22.
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny.
WYJĄTEK: Studentom z kierunku, który miał podwójny wymiar lektoratu: Psychologia – II rok otrzymują żeton według poniższego schematu:
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzyma żeton na poziom B21.
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzyma żeton na poziom B22.
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B21 oraz B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny oraz na lektorat z języka specjalistycznego.
Studenci Wydziału Anglistyki oraz kierunku prawo europejskie otrzymują żeton według poniższego schematu (żeton nadany jest, jeśli w systemie USOS student ma wpisaną ocenę):
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie A0, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom A0,
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie A1, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom A1
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom A2
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom B1
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom B21.
Studenci Wydziału Neofilologii (filologia germańska), otrzymują żeton według poniższego schematu (żeton nadany jest, jeśli w systemie USOS student ma wpisaną ocenę):
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie A0, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom A1 (język hiszpański),
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom A2 (język angielski),
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom B1 (język angielski),
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom B21 (język angielski),
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom B21 (język angielski).

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM (koordynatora danego Wydziału – wykaz poniżej) wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych.

dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny, Wydział Biologii.

mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Chemii, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa. Wydział Matematyki i Informatyki.

mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Studium Językowym UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl.