Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 5 godzin temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 36 dni temu

Rejestracja w systemie USOS dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych na semestr letni 2018/2019


Szkoła Językowa UAM informuje, że z dniem 13 lutego 2019 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów I oraz II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 4 marca 2019 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

 • Wydział Anglistyki – 9.00
 • Wydział Biologii – 9.30
 • Wydział Chemii – 10.00
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – 10.30
 • Wydział Fizyki – 11.00
 • Wydział Historyczny – 11.30
 • Wydział Matematyki i Informatyki - 12.00
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – 12.30
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – 13.00
 • Wydział Nauk Społecznych – 13.30
 • Wydział Prawa i Administracji – 14.00
 • Wydział Studiów Edukacyjnych - 14:30
 • Wydział Teologiczny – 15.00
 • Wydział Neofilologii – 15.30

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl w dniu 12 lutego 2019 r.


Studenci I roku na podstawie wykonanego testu poziomującego otrzymują żeton z danego języka na odpowiedni poziom zaawansowania.


Studenci II roku (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki oraz Neofilologii) otrzymują żeton według poniższego schematu:


 • student, który w semestrze zimowym 2018/2019 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze letnim 2018/2019 otrzyma żeton na poziom B21.
 • student, który w semestrze zimowym 2018/2019 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze letnim 2018/2019 otrzyma żeton na poziom B22.
 • student, który w semestrze zimowym 2018/2019 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny.

WYJĄTEK: Studentom II roku z kierunku, który miał podwójny wymiar lektoratu: Psychologia, żetony na lektorat z języka ogólnego nie zostały przyznane. Dla tych kierunków w semestrze zimowym 2018/2019 lektorat z języka ogólnego zakończył się i w semestrze letnim realizowany będzie lektorat z języka specjalistycznego. Student, który zaliczył lektorat na poziomie B2.2 otrzyma żeton na lektorat z języka specjalistycznego.


Studenci II roku Wydziału Anglistyki oraz Wydziału Neofilologii* oraz kierunków: prawno-ekonomiczny, prawo europejskie, edukacja elementarna i j. angielski otrzymują żeton według poniższego schematu:

 • student, który w semestrze zimowym 2018/2019 zaliczył lektorat na poziomie A0, w semestrze letnim 2018/2019 otrzymuje żeton na poziom A0
 • student, który w semestrze zimowym 2018/2019 zaliczył lektorat na poziomie A1, w semestrze letnim 2018/2019 otrzymuje żeton na poziom A1
 • student, który w semestrze zimowym 2018/2019 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze letnim 2018/2019 otrzymuje żeton na poziom A2
 • student, który w semestrze zimowym 2018/2019 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze letnim 2018/2019 otrzymuje żeton na poziom B1
 • student, który w semestrze zimowym 2018/2019 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze letnim 2018/2019 otrzymuje żeton na poziom B21

UWAGA! Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Szkoły Językowej UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Wykaz Koordynatorów z ramienia Szkoły Językowej UAM dostępny jest na stronie sj.amu.edu.pl Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!


Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Szkole Językowej UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl (zakładka zasady uczęszczania na lektorat).

Wykaz Koordynatorów z ramienia Szkoły Językowej UAM:

 • mgr Beata Nowak, tel. 61 829 29 46, beata.nowak@amu.edu.pl - Wydział Fizyki, Wydział Matematyki i Informatyki
 • mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, parycja.nowak@amu.edu.pl - Wydział Chemii, Wydział Nauk Społecznych
 • mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl - Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • mgr Wioletta Koska, tel. 61 829 29 47, koska@amu.edu.pl - Wydział Biologii, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Neofilologii,
 • mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl - Wydział Anglistyki, Wydział Historyczny, Wydział Teologiczny

* Studenci Wydziału Anglistyki oraz Wydziału Neofilologii rejestrują się na lektoraty języków obcych (język dodatkowy) prowadzone przez lektorów Szkoły Językowej UAM.

Rejestracja w systemie USOS dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia oraz jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych specjalistycznych


Szkoła Językowa UAM informuje, że z dniem 15 lutego 2019 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego specjalistycznego na semestr letni 2018/2019 dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich i trwać będzie do 4 marca 2019 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

 • Wydział Prawa i Administracji – kierunek Prawo – 9.00 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat oraz studentów, którzy kontynuują lektorat języka specjalistycznego w semestrze letnim)
 • Wydział Nauk Społecznych – kierunek Psychologia – 9.30 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat języka specjalistycznego. Studenci, którzy będą kontynuować lektorat języka specjalistycznego zostaną przepisani do grup na semestr letni przez Koordynatorów ds. USOS SJ UAM)
 • Wydział Teologiczny – kierunek Teologia – 10.00 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat języka specjalistycznego)
 • Wydział Matematyki i Informatyki – 10.30
 • Wydział Historyczny – kierunek Archeologia, Muzykologia - 11.00
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – dla kierunków 3 semestralnych (Gospodarka Przestrzenna, Geoinformacja, Geologia, Kartografia i Geomatyka) - 11.30
 • Wydział Fizyki – kierunek Aplikacja Internetu Rzeczy – 12.00

Studenci I roku II stopnia studiów stacjonarnych otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język oferowany na danym Wydziale. Lektorat z języka specjalistycznego realizowany jest na poziomie B2+ (kontynuacja lektoratu ze studiów I stopnia).

Studenci studiów jednolitych magisterskich otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 zapisują się na wybrany język według poniższego schematu:

 • studenci kierunków Prawo, Psychologia, Teologia, którzy w semestrze zimowym 2018/2019 ukończyli lektorat na poziomie B22
 • studenci kierunku Prawo, którzy w semestrze zimowym 2018/2019 zaliczyli pierwszy semestr lektoratu języka specjalistycznego.

UWAGA! Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka specjalistycznego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Szkoły Językowej UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!


UWAGA! Studenci pozostałych kierunków, którzy rozpoczęli lektorat języka specjalistycznego w semestrze zimowym 2018/2019 nie rejestrują się na platformie ul.amu.edu.pl Zostaną przepisani przez Koordynatorów ds. USOS z ramienia SJ UAM do tych samych grup co w semestrze zimowym.


Wykaz Koordynatorów z ramienia Szkoły Językowej UAM:

 • mgr Beata Nowak, tel. 61 829 29 46, beata.nowak@amu.edu.pl - Wydział Fizyki, Wydział Matematyki i Informatyki
 • mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, parycja.nowak@amu.edu.pl - Wydział Chemii, Wydział Nauk Społecznych
 • mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl - Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • mgr Wioletta Koska, tel. 61 829 29 47, koska@amu.edu.pl - Wydział Biologii, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Neofilologii,
 • mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl - Wydział Anglistyki, Wydział Historyczny, Wydział Teologiczny