Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 16 godzin temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 4 dni temu

REJESTRACJA NA EGZAMIN CERTYFIKACYJNY B2 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich


Szkoła Językowa UAM informuje, że w sesji zimowej 2018/2019 zostały wyznaczone dwa terminy egzaminu certyfikacyjnego z języków nowożytnych na poziomie B2.

 • 5 lutego 2019 r. (poniedziałek) godz. 14.00 - 16.30
  Rejestracja żetonowa na powyższy termin od 28 stycznia 2019 r. godz. 9.00 do 3 lutego 2019 r. godz. 24.00

 • 15 lutego 2019 r. (piątek) godz. 14.00 – 16.30 (jest to termin poprawkowy)
  Rejestracja żetonowa na powyższy termin od 8 lutego 2019 r. godz. 9.00 do 13 lutego 2019r. godz. 24.00

Rejestracja dostępna będzie na platformie ul.amu.edu.pl. (logowanie odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb)


Podczas rejestracji na egzamin proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu.


Na egzamin należy pojawić się ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i zabrać ze sobą dowód osobisty.


UWAGA: Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin w określonym terminie przez SJ UAM nie będą mogły przystąpić do egzaminu w danym terminie.


Studenci, którzy nie planują podchodzić do egzaminu w dniu 5 lutego 2019 r. nie dokonują rejestracji w w/w terminie.


Egzamin przeprowadzany jest dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr) czyli Psychologia.


Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć z języka obcego na poziomie B2.2.


Żetony nadawane będą systematycznie w trakcie trwania rejestracji po wpisaniu oceny z zaliczenia w systemie USOS przez lektora.


Kontakt: Szkoła Językowa UAM sj.amu.edu.pl (zakładka Koordynatorzy ds. USOS)

Rejestracja w systemie USOS dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych na semestr zimowy 2018/2019


Szkoła Językowa UAM informuje, że z dniem 19 września 2018 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów II oraz III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 7 października 2018 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

 • Wydział Anglistyki – 9.00
 • Wydział Biologii – 9.30
 • Wydział Chemii – 10.00
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – 10.30
 • Wydział Fizyki – 11.00
 • Wydział Historyczny – 11.30
 • Wydział Matematyki i Informatyki – 12.00
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – 12.30
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – 13.00
 • Wydział Nauk Społecznych – 13.30
 • Wydział Prawa i Administracji – 14.00
 • Wydział Studiów Edukacyjnych – 14.30
 • Wydział Teologiczny – 15.00
 • Wydział Neofilologii – 15.30

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl w dniu 18 września 2018 r.


Studenci (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki, Wydziału Neofilologii) otrzymują żeton według poniższego schematu:

 • student, który w semestrze letnim 2017/2018 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze zimowym 2018/2019 otrzyma żeton na poziom B1.
 • student, który w semestrze letnim 2017/2018 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze zimowym 2018/2019 otrzyma żeton na poziom B21.
 • student, który w semestrze letnim 2017/2018 zaliczył lektorat na poziomie B21,w semestrze zimowym 2018/2019 otrzyma żeton na poziom B22.
 • student, który w semestrze letnim 2017/2018 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny.

WYJĄTEK: Studentom z kierunku, który miał podwójny wymiar lektoratu: Psychologia – II rok otrzymują żeton według poniższego schematu:

 • student, który w semestrze letnim 2017/2018 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze zimowym 2018/2019 otrzyma żeton na poziom B21.
 • student, który w semestrze letnim 2017/2018 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze zimowym 2018/2019 otrzyma żeton na poziom B22.
 • student, który w semestrze letnim 2017/2018 zaliczył lektorat na poziomie B21 oraz B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny oraz na lektorat z języka specjalistycznego.

Studenci Wydziału Anglistyki ,Wydziału Neofilologii, kierunku prawno-ekonomicznego (II rok), kierunku edukacja elementarna i język angielski (II rok) otrzymują żeton według poniższego schematu:

 • student, który w semestrze letnim 2017/2018 zaliczył lektorat na poziomie A1, w semestrze zimowym 2018/2019 otrzymuje żeton na poziom A1
 • student, który w semestrze letnim 2017/2018 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze zimowym 2018/2019 otrzymuje żeton na poziom A2
 • student, który w semestrze letnim 2017/2018 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze zimowym 2018/2019 otrzymuje żeton na poziom B1
 • student, który w semestrze letnim 2017/2018 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze zimowym 2018/2019 otrzymuje żeton na poziom B21.

UWAGA! Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Szkoły Językowej UAM (koordynatora danego Wydziału – wykaz poniżej) wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!


Wykaz Koordynatorów z ramienia Szkoły Językowej UAM:

 • mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 304 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Chemii, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych
 • mgr Wioletta Koska, tel. 61 829 29 47, koska@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Biologii, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Neofilologii
 • mgr Beata Nowak, tel. 61 829 29 46, beata.nowak@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Fizyki
 • mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, parycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Nauk Społecznych
 • mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Anglistyki, Wydział Historyczny, Wydział Teologiczny

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Szkole Językowej UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl (zakładka zasady uczęszczania na lektorat).

Rejestracja w systemie USOS dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia oraz jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych specjalistycznych na semestr zimowy 2018/2019


Szkoła Językowa UAM informuje, że z dniem 20 września 2018 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego specjalistycznego dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 14 października 2018 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

 • Wydział Anglistyki – 9.00
 • Wydział Biologii – 9.30
 • Wydział Chemii – 10.00
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – 10.30
 • Wydział Fizyki – 11.00
 • Wydział Historyczny – 11.30
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – 12.00
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – 12.30
 • Wydział Nauk Społecznych – 13.00
 • Wydział Prawa i Administracji – 13.30
 • Wydział Teologiczny – 14.00
 • Wydział Neofilologii – 14.30

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl w dniu 19 września 2018 r.


Studenci I roku drugiego stopnia studiów stacjonarnych otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język oferowany przez Wydział. Lektorat z języka specjalistycznego realizowany jest na poziomie B2+ (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki oraz Wydziału Neofilologii) – kontynuacja lektoratu realizowanego na studiach I stopnia.


Studenci studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich (kierunki: Psychologia, Prawo) otrzymują żeton na lektorat języka specjalistycznego LEK-SPEC-B2 po zaliczeniu lektoratu na poziomie B2.2 lub po zaliczeniu lektoratu ogólnojęzykowego na podstawie zewnętrznego certyfikatu.


UWAGA! Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka specjalistycznego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Szkoły Językowej UAM (koordynatora danego Wydziału – wykaz poniżej) wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!


Wykaz Koordynatorów z ramienia Szkoły Językowej UAM:

 • mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 304 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Chemii, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych
 • mgr Wioletta Koska, tel. 61 829 29 47, koska@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Biologii, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Neofilologii
 • mgr Beata Nowak, tel. 61 829 29 46, beata.nowak@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Fizyki
 • mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, parycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Nauk Społecznych
 • mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Anglistyki, Wydział Historyczny, Wydział Teologiczny

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Szkole Językowej UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl (zakładka zasady uczęszczania na lektorat).