Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: 1 godz. 11 min. temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 62 dni temu

Rejestracja w systemie USOS dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia
Kierunek: Turystyka i Rekreacja – drugi język obcy

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 15 lutego 2024 r. od godz. 11.30 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z II języka obcego na semestr letni 2023/2024 dla studentów I oraz II roku studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku Turystyka i Rekreacja i trwać będzie do 3 marca 2024 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – dla kierunku Turystyka i Rekreacja - 11.30

Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja I roku I stopnia studiów stacjonarnych otrzymują żeton na lektorat z drugiego języka obcego LEK-II-A1 i zapisują się na wybrany język oferowany na danym Wydziale.

Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja II roku I stopnia studiów stacjonarnych po zaliczeniu lektoratu z semestru zimowego 2023/2024 (wpisaniu oceny do USOS) otrzymują żeton na lektorat z drugiego języka obcego LEK-II-A1 i zapisują się na kontynuację lektoratu z danego języka.

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych.

Rejestracja w systemie USOS dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia
Kierunek: Stosunki Międzynarodowe – drugi język obcy

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 15 lutego 2024 r. od godz. 12.30 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z II języka obcego na semestr letni 2024/2024 dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku Stosunki Międzynarodowe i trwać będzie do 3 marca 2024 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – dla kierunku Stosunki Międzynarodowe - 12.30

Studenci kierunku Stosunki Międzynarodowe I roku I stopnia studiów stacjonarnych otrzymują żeton na lektorat z drugiego języka obcego LEK-II-A1 i zapisują się na wybrany język oferowany na danym Wydziale.

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

UWAGA:
Studenci II roku, którzy uczęszczają na lektorat drugiego języka obcego nie rejestrują się na platformie ul.amu.edu.pl. Zostaną przepisani przez Koordynatorów ds. USOS z ramienia SJ UAM do tych samych grup co w semestrze zimowym.

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

Rejestracja w systemie USOS dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia oraz studentów studiów jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych specjalistycznych.

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 15 lutego 2024 r. (czwartek) od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego specjalistycznego na semestr letni 2023/2024 dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich i trwać będzie do 3 marca 2024 r. (niedziela) do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

 • Wydział Prawa i Administracji – kierunek Prawo oraz kierunek Administracja (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat oraz studentów, którzy kontynuują lektorat języka specjalistycznego w semestrze letnim) – 9.00,
 • Wydział Psychologii i Kognitywistyki – kierunek Psychologia – 9.30 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat języka specjalistycznego. Studenci, którzy będą kontynuować lektorat języka specjalistycznego zostaną przepisani do grup na semestr letni przez Koordynatorów ds. USOS SJ UAM),
 • Wydział Teologiczny – tylko kierunek Teologia – 10.00 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat z języka specjalistycznego),
 • Wydział Matematyki i Informatyki – 10.30,
 • Wydział Archeologii – 11.00,
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – dla kierunków 3-semestralnych (Geoinformacja, Geologia, Kartografia i Geomatyka) - 11.30,
 • Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – dla kierunków 3-semestralnych (Gospodarka Przestrzenna) – 11.30,
 • Wydział Fizyki – tylko kierunek Aplikacja Internetu Rzeczy – 12.00. Pozostałe kierunki zostaną dodane do grup przez koordynatora.
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – godz. 12.30 (kierunki prowadzone w j. polskim).

Studenci I roku II stopnia studiów stacjonarnych otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język oferowany na danym Wydziale. Lektorat z języka specjalistycznego realizowany jest na poziomie B2+ (kontynuacja lektoratu ze studiów I stopnia).

Studenci studiów jednolitych magisterskich otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język według poniższego schematu:

 • studenci kierunków Prawo, Psychologia, Teologia, którzy w semestrze zimowym 2023/2024 ukończyli lektorat na poziomie B22,
 • studenci kierunku Prawo, którzy w semestrze zimowym 2023/2024 zaliczyli pierwszy semestr lektoratu języka specjalistycznego.
Żeton zostanie nadany, jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS).

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka specjalistycznego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

UWAGA:
Studenci pozostałych kierunków, którzy rozpoczęli lektorat języka specjalistycznego w semestrze zimowym 2023/2024 nie rejestrują się na platformie ul.amu.edu.pl. Zostaną przepisani przez Koordynatorów ds. USOS z ramienia SJ UAM do tych samych grup, w których realizowali zajęcia w semestrze zimowym.

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych.

dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny, Wydział Biologii.

mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Chemii, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa. Wydział Matematyki i Informatyki.

mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

Rejestracja w systemie USOS dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych na semestr letni 2023/2024

Studium Językowe UAM informuje, że w dniu 13 lutego 2024 r. (wtorek) od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów I oraz II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 3 marca 2024 r. (niedziela) do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:
Wydział Anglistyki – 9.00
Wydział Biologii – 9.30
Wydział Chemii – 10.00
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – 10.30
Wydział Fizyki – 11.00
Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce – 11.30
Wydział Matematyki i Informatyki – 12.00
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – 12.30
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – 13.00
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii – 13.30
Wydział Prawa i Administracji – 14.00
Wydział Studiów Edukacyjnych – 14.30
Wydział Teologiczny – 15.00

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl w dniu 12 lutego 2024 r.

Studenci I roku na podstawie wykonanego testu poziomującego otrzymują żeton z danego języka na odpowiedni poziom zaawansowania. Student, który nie wykonał testu poziomującego nie otrzyma żetonu.

Studenci II roku z wyjątkiem Wydziału Anglistyki otrzymują żeton według poniższego schematu:

 • student, który w semestrze zimowym 2023/2024 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze letnim 2023/2024 otrzyma żeton na poziom B21,
 • student, który w semestrze zimowym 2023/2024 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze letnim 2023/2024 otrzyma żeton na poziom B22,
 • student, który w semestrze zimowym 2023/2024 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny.
Żeton zostanie nadany, jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS).

WYJĄTEK: Studentom II roku z kierunku, który miał podwójny wymiar lektoratu: Psychologia, żetony na lektorat z języka ogólnego nie zostały przyznane. Dla tych kierunków w semestrze zimowym 2023/2024 lektorat z języka ogólnego zakończył się i w semestrze letnim realizowany będzie lektorat z języka specjalistycznego. Student, który zaliczył lektorat na poziomie B2.2 otrzyma żeton na lektorat z języka specjalistycznego.

Studenci II roku Wydziału Anglistyki otrzymują żeton według poniższego schematu:

 • student, który w semestrze zimowym 2023/2024 zaliczył lektorat na poziomie A1, w semestrze letnim 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom A1,
 • student, który w semestrze zimowym 2023/2024 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze letnim 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom A2,
 • student, który w semestrze zimowym 2023/2024 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze letnim 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom B1.

Studenci Wydziału Neofilologii – kierunek – filologia germańska nie biorą udziału w rejestracji - zostaną zapisani do grup przez Koordynatora na podstawie wyników testu poziomującego.

Żeton zostanie nadany, jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS).

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM dostępny jest na stronie sj.amu.edu.pl Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Studium Językowym UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl.

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych.

dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny, Wydział Biologii.

mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Chemii, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa. Wydział Matematyki i Informatyki.

mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

REJESTRACJA NA EGZAMIN CERTYFIKACYJNY NA POZIOMIE B2 Z JĘZYKA OBCEGO (termin poprawkowy)
dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

Studium Językowe UAM informuje, że w sesji zimowej 2023/2024 termin poprawkowy egzaminu certyfikacyjnego z języków nowożytnych na poziomie B2 wyznaczono na:

 • 15 lutego 2024 r. (czwartek) godz. 10.00 – 11.30

Rejestracja żetonowa na powyższy termin rozpocznie się od 9 lutego 2024 r. godz. 9.00 (piątek) i trwać będzie do 13 lutego 2024 r. godz. 24.00 (wtorek).

Rejestracja dostępna będzie na platformie ul.amu.edu.pl (logowanie odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb).

Na egzaminie należy pojawić się ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i posiadać przy sobie dowód osobisty oraz legitymację studencką.

UWAGA: Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin w określonym terminie przez SJ UAM nie będą mogły przystąpić do egzaminu w danym terminie.

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr) czyli Psychologia.

Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć z języka obcego na poziomie B2.2. (wpisana ocena do systemu USOS).

UWAGA: Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu lub powtarzający przedmiot: Egzamin certyfikacyjny, który nie otrzymał żetonu, zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu.

Kontakt: Studium Językowe UAM sj.amu.edu.pl - zakładka Koordynatorzy ds. USOS:

mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych.

dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny, Wydział Biologii.

mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Chemii, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa. Wydział Matematyki i Informatyki.

mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

ZAJĘCIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W RAMACH WOLNYCH ŻETONÓW

Studium Językowe UAM przedstawia ofertę dodatkowych zajęć z języka obcego w ramach wolnych żetonów. Dotyczy ona studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy nie wykorzystali 4 przysługujących żetonów na realizację obowiązkowego lektoratu (zakończyli lektorat na poziomie B2.2 pozytywną oceną w systemie USOS) lub zostali zwolnieni z lektoratu na podstawie zewnętrznego certyfikatu.
Żetony przyznawane są według schematu:

 1. Student, który rozpoczął lektorat od poziomu A2 wykorzystał 4 żetony i nie posiada wolnego żetonu.
 2. Student, który rozpoczął lektorat od poziomu B1 wykorzystał 3 żetony. Pozostały 1 żeton może wykorzystać na rejestrację do grupy wolnych żetonów.
 3. Student, który rozpoczął lektorat od poziomu B2.1 wykorzystał 2 żetony. Pozostałe 2 żetony może wykorzystać na rejestrację do grupy wolnych żetonów.
 4. Student, który rozpoczął lektorat od poziomu B2.2 wykorzystał 1 żeton. Pozostałe 3 żetony może wykorzystać na rejestrację do grupy wolnych żetonów.
 5. Studentom zwalniającym się z uczestnictwa w lektoracie na I roku na podstawie certyfikatu zewnętrznego przysługują 4 żetony do rejestracji do grup wolnych żetonów.
 6. Studentom zwalniającym się z uczestnictwa w lektoracie po I roku na podstawie certyfikatu zewnętrznego żetony nadawane są ręcznie przez właściwego koordynatora z ramienia SJ w zależności od indywidualnej sytuacji studenta.

Rejestracja żetonowa do grup wolnych żetonów rozpocznie się od 06.02.2024 r. godz. 9.00 i trwać będzie do 03.03.024 r. godz. 24.00. Rejestracja dostępna będzie na platformie ul.amu.edu.pl (logowanie odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb). Proponowane grupy wolnych żetonów będą widoczne, 03.02.2024

Student który nie otrzymał żetonu, zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu.

Kontakt: Studium Językowe UAM sj.amu.edu.pl - zakładka Koordynatorzy ds. USOS:

mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych.

dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny, Wydział Biologii.

mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Chemii, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa. Wydział Matematyki i Informatyki.

mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

REJESTRACJA NA EGZAMIN CERTYFIKACYJNY NA POZIOMIE B2 Z JĘZYKA OBCEGO
dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

Studium Językowe UAM informuje, że w sesji zimowej 2023/2024 zostały wyznaczone dwa terminy egzaminu certyfikacyjnego z języków nowożytnych na poziomie B2:

 • 6 lutego 2024 r. (wtorek) godz. 10.00 - 11.30
  Rejestracja żetonowa na powyższy termin rozpocznie się od 26 stycznia 2024 r. godz. 9.00 (piątek) i trwać będzie do 4 lutego 2024 r. godz. 24.00 (niedziela).
 • 15 lutego 2024 r. (czwartek) godz. 10.00 – 11.30 (jest to termin poprawkowy)
  Rejestracja żetonowa na powyższy termin rozpocznie się od 9 lutego 2024 r. godz. 9.00 (piątek) i trwać będzie do 13 lutego 2024 r. godz. 24.00 (wtorek).

Rejestracja dostępna będzie na platformie ul.amu.edu.pl (logowanie odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb).

Podczas rejestracji na egzamin proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu przewidziane dla studentów poszczególnych wydziałów.

Na egzaminie należy pojawić się ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i posiadać przy sobie dowód osobisty oraz legitymację studencką.

UWAGA: Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin w określonym terminie przez SJ UAM nie będą mogły przystąpić do egzaminu w danym terminie.

Studenci, którzy nie planują podchodzić do egzaminu w dniu 6 lutego 2024 r. nie dokonują rejestracji w terminie 26.01-4.02.2024 r. Na termin poprawkowy zostanie uruchomiona odrębna rejestracja.

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr) czyli Psychologia.

Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć z języka obcego na poziomie B2.2. (wpisana ocena do systemu USOS). Studentom, którzy zaliczą lektorat po 26.01.2024 r. żetony zostaną także nadane (w trakcie trwania rejestracji), zazwyczaj w ciągu doby od wpisania oceny przez prowadzącego.

UWAGA: Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu lub powtarzający przedmiot: Egzamin certyfikacyjny, który nie otrzymał żetonu, zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu.

Kontakt: Studium Językowe UAM sj.amu.edu.pl - zakładka Koordynatorzy ds. USOS:

mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych.

dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny, Wydział Biologii.

mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Chemii, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa. Wydział Matematyki i Informatyki.

mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

Rejestracja na egzamin certyfikacyjny ustny z j. angielskiego

Szanowni Państwo,
Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 12 grudnia 2023 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się dla Państwa rejestracja żetonowa na egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego i trwać będzie do 03 stycznia 2024 r. do godz. 23.59.

Student zapisany w semestrze zimowym 2023/2024 na lektorat języka angielskiego na poziomie B2.2. otrzyma odpowiedni żeton umożliwiający rejestrację.

Terminy egzaminów ustnych zostaną udostępnione na stronie ul.amu.edu.pl najpóźniej 8 grudnia 2023 r. (proszę zwrócić uwagę na termin i miejsce egzaminu, które dostępne są w opisie grupy). Egzamin przeprowadzany jest w formie stacjonarnej.

Terminy egzaminów zostały podzielone na poszczególne Wydziały, jednak każdy student ma możliwość rejestracji na egzamin w dowolnym terminie na dowolnym Wydziale.

Zasady egzaminu certyfikacyjnego ustnego dostępne są na stronie Studium sj.amu.edu.pl.

Pozdrawiam serdecznie
Monika Waleńska-Trybuś
Studium Językowe UAM
tel. 61 829 29 57
lektorat@amu.edu.pl

Rejestracja na lektoraty specjalistyczne w semestrze zimowym 2023/2024

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 28 września 2023 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego specjalistycznego dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 8 października 2023 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:
 • Wydział Anglistyki – 9.00 Wydział Biologii – 9.30
 • Wydział Chemii – 10.00
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Matematyki i Informatyki – 10.30
 • Wydział Fizyki – 11.00
 • Wydział Historii, Wydział Nauk o Sztuce – 11.30
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział GeografiiSpołeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – 12.00
 • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii – 13.00
 • Wydział Prawa i Administracji – 13.30
 • Wydział Teologiczny – 14.00 Wydział Neofilologii – 14.30 – dot. tylko pierwszego roku. Studenci II roku Filologii germańskiej zostaną dodani do tych samych grup przez koordynatora ds. USOS.

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl najpóźniej w dniu 27 września 2023 r.

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język oferowany przez Wydział. Lektorat z języka specjalistycznego realizowany jest na poziomie B2+ (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki oraz Wydziału Neofilologii) – kontynuacja lektoratu realizowanego na studiach I stopnia.

Studenci studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich (kierunek: Prawo i Psychologia) otrzymują żeton na lektorat z języka specjalistycznego LEK-SPEC-B2:
 • po zaliczeniu w semestrze letnim 2022/2023 lektoratu na poziomie B2.2,
 • po zaliczeniu w semestrze letnim 2022/2023 lektoratu języka specjalistycznego (rejestracja na drugi semestr lektoratu),
 • po zaliczeniu w semestrze letnim 2022/2023 lektoratu języka ogólnego na podstawie zewnętrznego certyfikatu.

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM (koordynatora danego Wydziału – wykaz poniżej) wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych.

dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny, Wydział Biologii.

mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Chemii, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa. Wydział Matematyki i Informatyki.

mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Studium Językowym UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl.

Rejestracja w systemie USOS dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych na semestr zimowy 2023/2024

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 26 września 2023 r. (wtorek) od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów II oraz III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich i trwać będzie do 8 października 2023 r. (niedziela) do godz. 24.00.
 • Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:
 • Wydział Anglistyki – 9.00
 • Wydział Biologii – 9.30
 • Wydział Chemii – 10.00
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – 10.30
 • Wydział Fizyki – 11.00
 • Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce – 11.30
 • Wydział Matematyki i Informatyki – 12.00
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – 12.30
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – 13.00
 • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii – 13.30
 • Wydział Prawa i Administracji – 14.00
 • Wydział Studiów Edukacyjnych – 14.30
 • Wydział Teologiczny – 15.00
 • Wydział Neofilologii – 15.30
Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl najpóźniej w dniu 25 września 2023 r. Studenci (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki, Wydziału Neofilologii) otrzymują żeton według poniższego schematu (żeton nadany jest, jeśli w systemie USOS student ma wpisaną pozytywną ocenę):
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzyma żeton na poziom B1.
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzyma żeton na poziom B21.
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzyma żeton na poziom B22.
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny.
WYJĄTEK: Studentom z kierunku, który miał podwójny wymiar lektoratu: Psychologia – II rok otrzymują żeton według poniższego schematu:
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzyma żeton na poziom B21.
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzyma żeton na poziom B22.
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B21 oraz B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny oraz na lektorat z języka specjalistycznego.
Studenci Wydziału Anglistyki oraz kierunku prawo europejskie otrzymują żeton według poniższego schematu (żeton nadany jest, jeśli w systemie USOS student ma wpisaną ocenę):
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie A0, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom A0,
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie A1, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom A1
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom A2
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom B1
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom B21.
Studenci Wydziału Neofilologii (filologia germańska), otrzymują żeton według poniższego schematu (żeton nadany jest, jeśli w systemie USOS student ma wpisaną ocenę):
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie A0, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom A1 (język hiszpański),
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom A2 (język angielski),
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom B1 (język angielski),
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom B21 (język angielski),
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom B21 (język angielski).

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM (koordynatora danego Wydziału – wykaz poniżej) wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych.

dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny, Wydział Biologii.

mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Chemii, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa. Wydział Matematyki i Informatyki.

mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Studium Językowym UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl.