Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 14 godzin temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 108 dni temu

Rejestracja w systemie USOS dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia na lektoraty z języków obcych specjalistycznych na semestr letni 2017/2018.

Szkoła Językowa UAM informuje, że z dniem 6 lutego 2018 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego specjalistycznego dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 4 marca 2018 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

 • Wydział Prawa i Administracji – kierunek Prawo – 9.00 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat oraz studentów, którzy kontynuują lektorat języka specjalistycznego w semestrze letnim)
 • Wydział Nauk Społecznych – kierunek Psychologia – 9.30 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat języka specjalistycznego)
 • Wydział Teologiczny – kierunek Teologia – 10.00 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat języka specjalistycznego)
 • Wydział Matematyki i Informatyki – 10.30
 • Wydział Historyczny – kierunek Archeologia - 11.00
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – dla kierunków 3 semestralnych (Gospodarka Przestrzenna, Geoinformacja) - 11.30
 • Wydział Fizyki – kierunek Aplikacja Internetu Rzeczy – 12.00

Studenci I roku drugiego stopnia studiów stacjonarnych otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język oferowany na danym Wydziale. Lektorat z języka specjalistycznego realizowany jest na poziomie B2+ (kontynuacja lektoratu ze studiów I stopnia).

Studenci studiów jednolitych magisterskich otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 zapisują się na wybrany język według poniższego schematu:

 • studenci kierunków Prawo, Psychologia, Teologia, którzy w semestrze zimowym 2017/2018 ukończyli lektorat na poziomie B22
 • studenci kierunku Prawo, którzy w semestrze zimowym 2017/2018 zaliczyli pierwszy semestr lektoratu języka specjalistycznego.

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka specjalistycznego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Szkoły Językowej UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

UWAGA:
Studenci pozostałych kierunków, którzy rozpoczęli lektorat języka specjalistycznego w semestrze zimowym 2017/2018 nie rejestrują się na platformie ul.amu.edu. Zostaną przepisani przez Koordynatorów do tych samych grup co w semestrze zimowym.

Wykaz Koordynatorów z ramienia Szkoły Językowej UAM:

 • mgr Natalia Biskupska, tel. 61 829 29 46, nat.bis@amu.edu.pl – Wydział Fizyki, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl – Wydział Chemii, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych,
 • mgr Wioletta Koska, tel. 61 829 29 47, koska@amu.edu.pl – Wydział Biologii, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Neofilologii,
 • mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl – Wydział Anglistyki, Wydział Historyczny, Wydział Teologiczny,

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Szkole Językowej UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl.

Rejestracja w systemie USOS dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych na semestr letni 2017/2018.

Szkoła Językowa UAM informuje, że z dniem 8 lutego 2018 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów I oraz II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 4 marca 2018 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

 • Wydział Anglistyki – 9.00
 • Wydział Biologii – 9.30
 • Wydział Chemii – 10.00
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – 10.30
 • Wydział Fizyki – 11.00
 • Wydział Historyczny – 11.30
 • Wydział Matematyki i Informatyki – 12.00
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – 12.30
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – 13.00
 • Wydział Nauk Społecznych – 13.30
 • Wydział Prawa i Administracji – 14.00
 • Wydział Studiów Edukacyjnych – 14.30
 • Wydział Teologiczny – 15.00
 • Wydział Neofilologii – 15.30

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl w dniu 7 lutego 2018 r.

Studenci I roku na podstawie wykonanego testu poziomującego otrzymują żeton z danego języka na odpowiedni poziom zaawansowania.

Studenci II roku (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki oraz Neofilologii) otrzymują żeton według poniższego schematu:

 • student, który w semestrze zimowym 2017/2018 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze letnim 2017/2018 otrzyma żeton na poziom B21.
 • student, który w semestrze zimowym 2017/2018 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze letnim 2017/2018 otrzyma żeton na poziom B22.
 • student, który w semestrze zimowym 2017/2018 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny.

WYJĄTEK: Studentom II roku z kierunku, który miał podwójny wymiar lektoratu: Psychologia, żetony na lektorat z języka ogólnego nie zostały przyznane. Dla tych kierunków w semestrze zimowym 2017/2018 lektorat z języka ogólnego zakończył się i w semestrze letnim realizowany będzie lektorat z języka specjalistycznego. Student, który zaliczył lektorat na poziomie B2.2 otrzyma żeton na lektorat z języka specjalistycznego.

Studenci II roku Wydziału Anglistyki oraz Wydziału Neofilologii* otrzymują żeton według poniższego schematu:

 • student, który w semestrze zimowym 2017/2018 zaliczył lektorat na poziomie A1, w semestrze letnim 2017/2018 otrzymuje żeton na poziom A1
 • student, który w semestrze zimowym 2017/2018 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze letnim 2017/2018 otrzymuje żeton na poziom A2
 • student, który w semestrze zimowym 2017/2018 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze letnim 2017/2018 otrzymuje żeton na poziom B1
 • student, który w semestrze zimowym 2017/2018 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze letnim 2017/2018 otrzymuje żeton na poziom B21

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Szkoły Językowej UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Wykaz Koordynatorów z ramienia Szkoły Językowej UAM dostępny jest na stronie sj.amu.edu.pl Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Szkole Językowej UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl.

Wykaz Koordynatorów z ramienia Szkoły Językowej UAM:

 • mgr Natalia Biskupska, tel. 61 829 29 46, nat.bis@amu.edu.pl – Wydział Fizyki, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk geograficznych i Geologicznych
 • mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl – Wydział Chemii, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych,
 • mgr Wioletta Koska, tel. 61 829 29 47, koska@amu.edu.pl – Wydział Biologii, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Neofilologii,
 • mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl – Wydział Anglistyki, Wydział Historyczny, Wydział Teologiczny,

* Studenci Wydziału Anglistyki oraz Wydziału Neofilologii rejestrują się na lektoraty języków obcych (język dodatkowy) prowadzone przez lektorów Szkoły Językowej UAM.

REJESTRACJA NA EGZAMIN CERTYFIKACYJNY B2
dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

Szkoła Językowa UAM informuje, że w sesji zimowej 2017/2018 zostały wyznaczone dwa terminy egzaminu certyfikacyjnego z języków nowożytnych na poziomie B2.

 • 5 lutego 2018 r. (poniedziałek) godz. 14.00 - 16.30
  Rejestracja żetonowa na powyższy termin od 24 stycznia 2018 r. godz. 9.00 do 1 lutego 2018r. godz. 24.00

 • 15 lutego 2018 r. (czwartek) godz. 14.00 – 16.30 (jest to termin poprawkowy)
  Rejestracja żetonowa na powyższy termin od 9 lutego 2018 r. godz. 9.00 do 13 lutego 2018r. godz. 24.00

Rejestracja żetonowa odbędzie się na stronie ul.amu.edu.pl (logowanie odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb).

Podczas rejestracji na egzamin w systemie ul.amu.edu.pl proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu.

Na egzamin należy pojawić się ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i zabrać ze sobą dowód osobisty.

UWAGA: Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin w określonym terminie przez SJ UAM nie będą mogły przystąpić do egzaminu w danym terminie.

Studenci, którzy nie planują podchodzić do egzaminu w dniu 5 lutego 2018 r. nie dokonują rejestracji w w/w terminie.

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr) czyli Psychologia.

Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć z języka obcego na poziomie B2.2.

Żetony nadawane będą systematycznie w trakcie trwania rejestracji po wpisaniu oceny w systemie USOS przez lektora.

Kontakt: Szkoła Językowa UAM, sj.amu.edu.pl (zakładka Koordynatorzy ds. USOS)